"Befriande att komma bort från allt tyckande"

  •  

Cecilia Höglund, Kenneth Gonzales, Jennie Rosengren, Kristina Fridell och Mårten Runnäs kan varmt rekommendera gemensamma litteraturstudier.Cecilia Höglund, Kenneth Gonzales, Jennie Rosengren, Kristina Fridell och Mårten Runnäs kan varmt rekommendera gemensamma litteraturstudier.

Hur vet man att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet? På Enskede gårds gymnasium har de tagit böckerna till hjälp. Sedan drygt ett år tillbaka är gemensamma litteraturstudier och seminarier obligatoriska – för all personal.

”Det var så befriande att komma bort från allt tyckande ". Så kommenterade en av skolans lärare berättar Jennie Rosengren, rektor på skolan.

Idén med litteraturstudierna började med att skolan hade omarbetat sin organisation och pedagogiska plattform och behövde skapa en gemensam kunskapsbas och värdegrund. Dessutom skulle den nya skollagen implementeras. Litteraturstudierna blev en utveckling av skolans utvecklingsarbete.

Inspirerades av Nossebro

Inspirerad av Nossebro skolas framgångsrika vändning, där forskningsstudier ingick som en del, satte Jennie Rosengren ihop en lista på lämpliga titlar på böcker, rapporter och utredningar.

– Vi kunde inte längre gå omkring och tycka saker eller gå på magkänsla utan var tvungna att ha vetenskapligt belägg för vårt handlande, säger Jennie Rosengren.

Det var också hon som bestämde att all personal på skolan skulle delta i läsprojektet. Till första seminariet fick alla fritt välja en bok ur listan att läsas under vårterminen.

Författarna bjöds in

I juni presenterade de sin bok i mindre grupper för varandra och fick argumentera varför just deras bok skulle väljas ut i de fortsatta  litteraturstudierna. Efter en omröstning valdes tre titlar ut som de skulle läsa kommande läsår: Från lydnad till ansvar av Margareta Normell, I hederns skugga av Dilek Baladiz och Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder av Bo Heljskov Elvén.

Jennies tanke var att förstärka litteraturstudierna genom att bjuda in författarna till föreläsningar, vilket visade sig vara svårare. De lyckades boka in Margareta Norell. Dilek Baladiz hade inte möjlighet då hon fått ett nytt uppdrag för Stockholms stad. Bo Heljskov Elvén var redan fullbokad. Han  är istället inbokad till terminstarten i höst.

Från tyckande till forskning

– Till en början var det flera, även jag, som tyckte att det var tungt att behöva läsa. Men redan efter det första litteraturseminariet förstod vi poängen med att sitta i grupp och diskutera en gemensamt läst bok:att inte diskutera utifrån oss själva och eget tyckande utan utifrån forskningen, säger Jennie.

– Diskussionen höjdes till en helt annan nivå när det blev en arbetsplatsdiskussion istället för en individrelaterad diskussion, säger Mårten Runnäs lärare i samhällskunskap och historia.

– Det blev dessutom en helt annan kvalitet på diskussionen då vi har fått ett gemensamt språk och begreppssfär. Det kan skilja sig i tolkningar av texterna, för vi läser inte böckerna som manualer, utan vi diskuterar dem. I diskussionen utgår vi från en gemensam bas och utvecklas framåt, säger Mårten som är också är förstelärare och har som uppgift att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Stärkt identitet och självförtroende 

– Från att ha diskuterat enskilda elever har litteraturseminarierna lett till att vi lyft diskussionerna till att handla om vårt förhållningssätt till eleverna och vilka krav det ställer på oss och vår organisation. Tricket är bara att hålla kvar diskussionen på den nivån och inte falla tillbaka att handla om den enskilde eleven, säger Mårten.

Kennet Gonzales, är yrkeslärare i snickeri, och tycker att litteraturseminarierna givit honom en starkare identitet i läraryrket.

– Som yrkeslärare har jag haft en stark identitet i snickaryrket. Det här har stärkt min identitet i läraryrket, säger Kennet och tillägger:

– Vi ställer högra krav på att våra elevers arbeten ska vara underbyggda med bra källor och argument. Då måste vi själva leva upp till styrdokuments krav på vetensaklig grund beprövad erfarenhet.

Litteraturstudierna har lett till utveckling på flera plan: Kristina Fridell, tidigare elevassistent, blev så inspirerad och stärkt i sitt självförtroende att hon nu håller på att utbilda sig till lärare.

Boktraven växer...

Litteraturstudierna är numera införlivat i skolans utvecklingsarbete och den ursprungliga litteraturlistan har för innevarande läsår kompletterats med nya titlar, där inte bara Jennie bidragit med förslag. Dessutom har de olika personalgrupperna lagt till egna böcker, förutom de gemensamma.

I påskas fick dessutom alla medarbetare Pia Sundhages bok Spela på bästa fot i present.

– Jag gillar Pias ledarfilosofi som bygger på att man lyfter styrkorna i laget. Eftersom vi jobbar tillsammans måste vi ha förståelse för varandras uppdrag, så jag tyckte det var bra läsning. Den boken har bara varit till inspiration och ska inte ligga till grund för något seminarium, säger Jennie.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 4 februari 2014