Fjärrundervisning öppnar för nya möjligheter

  •  

"Det är en pedagogisk utmaning att utforska tekniken och försöka utnyttja den optimalt" säger Sofia Doyle kemilärare på SSIS:

Stockholmslärare ska i framtiden kunna undervisa framför en kamera på en skola, medan eleverna samtidigt följer lektionen på en skärm på en annan skola. Tekniska hjälpmedel ska överbrygga geografiska avstånd.

Stockholms stad har ingått partnersamarbete med forskningsinstitutet Ifous, vilket gjort det möjligt att delta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det ska utveckla kunskapen om hur man praktiskt och tekniskt ska kunna ta hjälp av fjärrundervisning.

‒ Vi ser också möjligheten att utnyttja fjärrundervisning så att studiehandledare i modersmål kan använda denna pedagogik, säger Catharina Sackemark Larsson, stabschef på gymnasieavdelningen.

Studievägledning på modersmål

Ett första steg blir att under 2016/2017 erbjuda studiehandledning i vissa ämnen på modersmålen arabiska, somaliska, tigrinja och engelska. Catharina Sackemark Larsson ser fjärrundervisning som ett verktyg för att nå en likvärdig skola och en ökad måluppfyllelse.

Stockholm Science and Innovation School (SSIS) är ett kommunalt tekniskt gymnasium i Kista som deltar i projektet.

‒ Jag tror att fjärrundervisningen kan underlätta för eleverna att nå sina personliga mål, säger rektor Patrick Vestberg.

Han tror att fjärrundervisningen också kan användas vid exklusiva kurser där det idag är svårt att hitta kvalificerade lärare.

‒ Den största utmaningen är inte den tekniska sidan utan den pedagogiska. Den delen hoppas jag vi ska kunna belysa i det här projektet.

Marianne Hühne von Seth

Läs hela artikeln i tidningen LÄRA Stockholm #4 2016.

Senast uppdaterad 2 november 2016