Fokus på trygghet och Teams på Aspudden

  •  

Ett viktigt steg i införandet av skolplattformens verktyg har varit att snabbt fånga upp frustrationer, menar Helène Wåhleman och Mikael Persson på Aspuddens skola.Ett viktigt steg i införandet av skolplattformens verktyg har varit att snabbt fånga upp frustrationer, menar Helène Wåhleman och Mikael Persson på Aspuddens skola.

På Aspuddens skola har införandet av skolplattformen genomförts med fokus på att alla ska känna sig trygga i den takt som förändringen sker. Ett viktigt inslag har varit att möta upp och försöka lösa frustrerande situationer.

Redan tidigt, när skolplattformen infördes under hösten 2018, konstaterade Aspuddens skola att det innebar en stor förändring och att den förändringen inte skulle ske över en natt. Under de första dagarna före skolstart och under höstlovet hade skolan utbildningar och workshops för att all personal skulle komma igång med arbetet.

– Vi satsade hårt på att förstå och använda Teams från början, och även om det tekniska strulade i början så höll vi fast och jobbade på med det som funkade, säger Mikael Persson, it-pedagog på Aspuddens skola.

En gemensam lägsta nivå

Under arbetet på höstlovet bestämdes också en gemensam lägsta nivå för hur Teams skulle användas av alla på skolan. Samtidigt påbörjade man processen att lämna de gemensamma mapparna på nätverket, där dokument tidigare sparats.

– Från ledningen var vi tydliga med att de nya verktygen skulle användas och att det inte var aktuellt att blicka bakåt, säger Heléne Wåhleman, biträdande rektor på skolan.

Ett medvetet val från skolan har också varit att fokusera på användandet av Teams. Det har skapat en möjlighet för personal och elever att bli trygga med hur Teams kan användas. För att åstadkomma den tryggheten har Aspudden låtit personalen gå på alla utbildningar som erbjudits. De har också deltagit i stort sett alla kom-och-jobba-tillfällen.

Andra verktyg har fått vänta

– På skolan har vi också uppmuntrat de lärare som kommit längst, för att de utmanar och driver på utvecklingen. Vi har också försökt att bistå med personlig hjälp för att alla ska känna sig bekväma med verktygen, säger Mikael Persson.

Heléne Wåhleman, påpekar att valet att fokusera på Teams, innebär att vissa andra verktyg har fått vänta lite.

– Vi har valt att ta en sak i taget och nu när vi blir mer och mer bekväma med Teams så behöver vi utveckla våra kunskaper om de andra verktygen. Planering och bedömning blir nästa steg. Vi tar det i en takt som ska kännas hanterbart för de flesta, säger Heléne.

Från e-post till chatt

Heléne och Mikael beskriver hur skiftet från framför allt e-post till kommunikation i Teams i början upplevdes som att de helt slutade med den befintliga kommunikationen på skolan. Men genom att kämpa på med den tydliga inriktningen har de också fått resultat. Personalen har varit positiv till att prova det nya och tålmodiga när det inte fungerat som det var tänkt.

– Vi kan se att fler och fler elever och lärare använder Teams för kommunikationen. Chattfunktionen i Teams har i många fall ersatt långrandiga e-postkonversationer, säger Heléne Wåhleman.

Snabbt fånga upp frustrationen

Ett viktigt steg i införandet av skolplattformens verktyg har varit att snabbt fånga upp och svara på felaktigheter som har uppstått. Det tror både Mikael och Heléne har bidragit till att minska frustrationen.

Skolan har också tagit sig an vårdnadshavare, som upplever att de inte hittar i de nya verktygen.

– Oftast har det varit lättast att be dem komma till skolan, så har jag kunnat visa dem hur de hittar i verktygen. Ett tips som jag brukar ge föräldrarna är att de ska logga in tillsammans med sitt barn, så får de en bättre överblick och insyn i skolplattformen, säger Mikael Persson.

Sammanfattningsvis tycker Mikael och Heléne att grunden för införandet av skolplattformen på skolan, och framgången, har legat i att fokusera på det som fungerar. Det har också varit viktigt att ge den som kör fast hjälp att komma vidare och se möjligheterna. Resan hittills har inte varit utan utmaningar men genom att bekanta sig med möjligheterna i en lagom takt har det inte känts oöverstigligt.

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 3 maj 2019