Höglandsskolan - bäst i stan

  •  

Sofia Klämfeldt Forslid och Hanna Sund i 7A tränar på att räkna stavelserna i orden med hjälp av handklappningar för att sedan kunna skriva en haikudikt. Foto: Robert BlombäckSofia Klämfeldt Forslid och Hanna Sund i 7A tränar på att räkna stavelserna i orden med hjälp av handklappningar för att sedan kunna skriva en haikudikt. Foto: Robert Blombäck

År efter år hamnar Höglandsskolan i topp av betygsstatistiken. Fokus på estetiska ämnen är en av förklaringarna till de goda resultaten. Samtidigt är det en av de skolor i Stockholm där segregationen märks tydligast.

Höglandsskolans meritpoäng är i topp för Stockholm år efter år. Förra året var 100 procent av eleverna som slutade årskurs 9 behöriga till gymnasiet. Rektor Monika Warsén ser flera förklaringar till det.

– Elevunderlaget är grunden. Vi har studiemotiverade elever och föräldrar som hjälper sina barn. Hon är övertygad om att den estetiska profilen också bidrar till de goda resultaten.

– När man får jobba med båda hjärnhalvorna blir man stimulerad i det akademiska.

Fredagsföreställning för alla

Höglandsskolan ligger i ett av Stockholms mest välmående områden. Den öppnade 1931 och var då en privatskola. Grundaren Manne Ingelög hade idéer om att estetisk och teoretisk bildning skulle kombineras, tankar som alltjämt genomsyrar skolan. Sedan många år är skolan kommunal men vissa traditioner lever kvar sedan starten, som samlingarna på fredagar då en klass spelar upp en teaterföreställning för hela skolan.

– Sådana traditioner ger sammanhållning och skapar en vi-känsla på skolan, säger Monika Warsén.

Från årskurs 4 sker undervisningen i de praktisk-estetiska ämnena i halvklass. I slöjdsalen sitter Albin Eklund och Gustav Philipson i årskurs 8 och arbetar med sina återbruksprojekt. De trivs på Höglandsskolan men skulle gärna ha klasskamrater från andra delar av staden.

Positiv syn på skolan

– I Alviksskolan finns en flyktingklass. Det skulle vara roligt om vi hade det här också, säger Gustav Philipson.

Lärarna ser både fördelar och utmaningar med den sociala sammansättningen på skolan.

– Elevgruppen är väldigt homogen. Eleverna har med sig att studier är viktigt. De har en positiv syn på skolan, menar Anna Segelman som är lärare i textilslöjd.

– Elever från andra håll skulle skapa en dynamik som skulle vara bra för skolan, säger Annelie Gillner som undervisar i årskurs 3.

Läs hela artikel i LÄRA Stockholm #6 2016.

Annelie Drewsen

Senast uppdaterad 12 februari 2016