Medarbetarenkäten gör skillnad

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=CDj09bQg0Y8

Vad tycker du egentligen? Om din arbetsplats och om din verksamhet. Svara på medarbetarenkäten som du fått via mejl. Dina svar gör skillnad!

Att många svarar på enkäten är viktigt. Det ger en tydlig bild av medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen men också större möjlighet att utveckla såväl arbetsmiljö som verksamhet.

– Varje ledare ska se till att det finns möjlighet att svara. Jag förväntar mig också att alla tar del av och jobbar med resultatet på sina enheter, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Tid att svara på möte

På Östbergaskolan har svarsfrekvensen ökat till 93 procent. Det beror bland annat på att de har avsatt tid att svara, för de som vill, på ett APT-möte. När resultatet kommer lyfts de frågor som har sämst siffror, berättar skolans rektor Bassem Jerbi.

– Vi lyfter dem på våra samverkansmöten samt under APT. Då diskuteras orsakerna till resultatet, därefter föreslår och bestämmer vi åtgärder.

Som tidigare år får du enkäten via e-post och fyller i den digitalt. Enkäten är öppen till och med den 26 februari – dina svar är viktiga!

Senast uppdaterad 30 januari 2018