Mer lärande med fler lärare

  •  

Vilken stapel är högst? frågar Anna Weinwnder och eleven Lucas Houtari. I bakgrunden syns läraren Johannes Berggren och lärarstudenten Matilda Myrman. Foto: Ulrica ZwengerVilken stapel är högst? frågar Anna Weinwnder och eleven Lucas Houtari. I bakgrunden syns läraren Johannes Berggren och lärarstudenten Matilda Myrman. Foto: Ulrica Zwenger

På Blackebergsskolan var resultaten på de nationella proven i årskurs 3 bland de lägsta i Stockholm år 2013. Då införde skolan ett flerlärarsystem. Nu börjar resultaten märkas.

Flerlärarsystemet innebär att flera lärare ansvarar för en hel årskurs. I årskurs 1 arbetar fyra lärare och fem fritidspedagoger kring 67 elever. På lektionstid är eleverna indelade i tre grupper, men mentorskapet är fördelat på alla fyra lärare.

För läraren Johannes Berggren innebär det att han är mentor för omkring 16 elever och undervisar alla grupperna i matematik.

– Jag kan fokusera på att göra väldigt bra ämnesundervisning. Eftersom jag har samma lektion tre gånger kan jag finjustera, ta bort och göra om uppgifter.

Samarbetet innebär nya utmaningar

På dagens lektion arbetar eleverna med begreppen större än och mindre än. Johannes Berggren skriver de två tecknen på tavlan. Sedan introducerar han ett nytt.

– Det här tecknet har ett speciellt namn, säger han. Likhetstecknet. Vi ska öva på att säga likhet eller lika mycket.

Eleverna börjar arbeta med sina uppgifter med tärningar. Två lärare och en lärarstudent går runt och hjälper till. Målet med flerlärarsystemet är att ge eleverna bättre förutsättningar att lära sig. Men det har också inneburit nya utmaningar, som att hitta tid och former för samarbete mellan lärare. Det händer också att elever med väldigt stora behov tar mycket av den extra lärarresurs som finns i klassrummet.

Lärolikt samspel

– Jag dras till elever med stora svårigheter, men även de andra eleverna har rätt till min tid, säger Johannes Berggren.

Han uppskattar att kunna utveckla undervisningen i samspel med kollegor.

– När jag inte är uppslukad av en elev studerar jag mina kollegor. Jag ser hur han eller hon gör, talar, använder verktygen. Jag lär mig mycket, särskilt av kollegor som jobbat länge som lärare.

Rektor Henrik Nöbbelin anser att flerlärarsystemet varit positivt för skolan.

– Förra årets sexor hade ökat sina resultat på de nationella proven från årskurs 3 och deras meritvärde låg relativt högt i förhållande till socioekonomiskt index.

Läs mer i LÄRA Stockholm #5

Annelie Drewsen

 

Senast uppdaterad 18 december 2015