Mikael Lindbergs råd för effektiv kriskommunikation

 •  

Kriskommunikation telefon

Mikael Lindberg, rektor på Björngårdsskolan och Storkyrkoskolan, hade fyra klasser som blev strandsatta på Drottninggatan under terrordådet den 7 april. Samtidigt kom det rykten om skottlossning nära skolan och föräldrar kunde inte hämta sina barn. Detta ställde höga krav på skolans kriskommunikation och Mikael har i efterhand fått mycket beröm från personal och vårdnadshavare för sitt agerande eftermiddagen den sjunde april. Här delar han med sig av sina råd för en effektiv kriskommunikation.

Fritidspedagogen Urban Kjellén var med sin klass på Drottninggatan men skiljdes från sina kollegor och deras klasser. Tillsammans med sin klass tog han skydd i Cityakutens lokaler. Eftersom de inte kunde ta sig tillbaka till skolan vid Mariatorget på Södermalm var det viktigt att hålla kontakt med kollegorna som satt sig i säkerhet i Kungshallen, rektor och kollegor på skolan samt barnens föräldrar. Genom att Mikael tog ansvar för kommunikationen kunde Urban koncentrera sig på att ta hand om sina elever.

– Mikael var en bra sambandscentral, det var jätteskönt att han hade kontakten med föräldrarna och de har sagt att det var bra att det hela tiden kom information från honom. Genom att Mikael sköte kommunikationen blev vårdnadshavare inte oroliga och vi kunde koncentrera oss på barnen, berättar han. 

Här kan du läsa hur Mikael och hans personal agerade den 7 april.

Före krisen 

Genom att prata igenom vad olika personer ska göra i händelse av kris är skolan vara förbredd om det värsta händer. 

 • Under utflykt ska pedagogen ha tillgång till telefon och nummer till alla nyckelpersoner och barnens vårdnadshavare.
 • Ha tydliga ansvarsområden i krisarbetet.
 • Se till att skolans krisplan uppdateras regelbundet.
 • I krisplanen ska det finnas planer för olika scenarier.
 • Beskriv vad man kan förvänta sig av en person i kris.
 • Definiera vad olika roller på skolans har för uppdrag under en kris.
 • Beskriv hur beteendet kan se ut efter en kris.

Under krisen

Genom att hålla sig lugn och ha tydliga roller i en för personalen på skolan kan en rektor och lärare organisera sig i en kris så att barnen drabbas så lite som möjligt.

 • Kolla var dina elever och var din personal är. Är du osäker på var någon är så sätt en person på att upprätta kontakt.
 • Ha tydliga ansvarsområden i krisarbetet.
 • Låt en biträdande rektor sköta krisgruppsarbetet.
 • Rektor sköter informationsflödet och ledningsgruppen för skolan.
 • Svara på alla mail och telefonsamtal som kommer in. Kan du inte svara omgående svara på dem senare.
 • Se till att det alltid är en person som är vid telefonen om vårdnadshavare ringer.
 • Se till att rektor har en metod att nå alla vårdnadshavare.
 • Ta ett djupt andetag innan du sätter dig och kommunicerar. Reagerar du emotionellt tappar du människor.
 • Skriv tydliga och lugnande meddelanden. Var öppen om du inte vet vad som händer, be att få återkomma när du har mer information.
 • Var kort och koncis. Vid mycket information använd dig av punktlista.
 • Alla ska få all information

Efter krisen

Efter en kris är det viktigt att vara tillgänglig för barn, personal och vårdnadshavare men också att ta hjälp själv om det behövs.

 • Var tillgänglig för din personal fysisk eller på telefon.
 • Utvärdera krisarbetet och krisplanen.
 • Återkoppla på krisen och krisarbetet med alla inblandade.
 • Se till att skolhälsoteamet finns på plats.
 • Rör dig på skolan och var en synlig ledare.
 • Var vaksam på sviterna av krisen hos din personal och eleverna.
 • Ta hjälp av experter på avledningen för elevhälsa.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 3 oktober 2017