Samtal som visar vägen

  •  

"Jag får med mig konstruktiva ideér till hur jag kan gå vidare", säger rektor Henrik Nöbbelin (till höger) som träffar sin handledare Anders Karlsson ungefär en gång i månaden. Foto: Ulrica Zwenger

xxx

Senast uppdaterad 8 februari 2019