Sommarskolan – en chans att komma ikapp

  •  

Genrebild elever i högstadiet. Foto: Folio Genrebild elever i högstadiet. Foto: Folio

45 skolor i skolor i Stockholms stad samarbetar så att alla elever i årskurs 4–9 som inte når målen i ett eller flera ämnen, eller gymnasiebehörighet i årskurs 9, erbjuds sommarskola. Ambitiösa och hårt arbetande elever, så beskriver läraren Thomas Arvidsson sina elever på Blackebergs gymnasieskola.

På Blackebergs gymnasieskola började sommarskolan direkt efter skolavslutningen och pågår fram till den 12 juli. Under dessa veckor kommer 1200 elever från hela Stockholms län få en chans att skaffa sig den nödvändiga behörigheten till gymnasiets nationella program eller förbättra sina kunskaper i svenska, matematik eller engelska.

– Eleverna är ambitiösa och jobbar hårt. De vill verkligen utvecklas och lära sig så mycket som möjligt. Några kämpar mot betyg i årskurs 9 medan andra jobbar för att få mer kunskaper och sedan fortsätta på språkintroduktion, säger lärare Thomas Arvidsson på Blackebergs gymnasieskola.

Fokus på ett ämne

I varje klassrum pågår undervisning i antingen matematik, svenska som andraspråk eller engelska. Klasserna blir ofta lite mindre än under terminerna och eleverna fokuserar på ett ämne.

–Att ha samma klass fyra och en halv timme varje dag är både utmanande och roligt. Då eleverna arbetar mycket flitigt och engagerat hela dagen ger undervisningen tydliga resultat. Det roligaste är att se elevernas glädje när de själva ser att de utvecklats, berättar Thomas Arvidsson.

Förra året fick närmare 20 procent av eleverna som läste under sommarskolan på Blackebergs gymnasieskola ett godkänt betyg efter kursen. Det var ett förväntat resultat eftersom en stor andel av eleverna var nyanlända, och därmed inte hunnit skaffa sig de förkunskaper som krävs för ett godkänt betyg ännu.

Ingen lärarbrist

Trots dagens lärarbrist uppger den ansvarige rektorn Magnus Silfverstolpe att det inte är svårt att rekrytera personal till sommarskola och tillägger:

– En del av dem som vill arbeta under sommaren är lärarstudenter som snart är klara med sin lärarexamen. Men de flesta är behöriga lärare som arbetat i många år och som återkommer till oss under sommaren eftersom de trivs så bra här.

Fakta om sommarskolan

  • Som ett led i att öka elevernas måluppfyllelse ska skolorna i Stockholms stad erbjuda sommarskola till de elever i årskurs 4-9 som inte beräknas nå målen i ett eller flera ämnen eller inte uppnår gymnasiebehörighet i årskurs 9. Förutom sommarskola ska lovverksamhet för övriga lov i skolornas och fritidshemmens regi anordnas.
  • Totalt den här sommaren är det 44 kommunala grundskolor och Blackebergs gymnasieskola som arrangerar sommarskola runt om i staden. Skolorna bestämmer själva när sommarskola erbjuds men generellt brukar det vara några sammanhängande veckor direkt efter skolavslutningen.
  • Sommarskolan i Stockholms stad ska omfatta minst två veckor och pågå cirka fem timmar per dag.
  • Stockholms stad har beviljats statsbidrag från Skolverket för totalt 5200 elevveckor med lovskola under sommaren.

Senast uppdaterad 1 juli 2019