Programmering

  •  

Digitaliseringen av samhället ökar och digital kompetens blir en allt viktigare faktor för den befolkning som nu växer upp. För att möta det behovet har en Programmeringskommission bildats i Stockholms stad och pilotprojektet Programmering Stockholm om programmering i skolan initierats. Syftet är att öka lärares och elevers kunskaper och intresse för programmering. Projektet är organiserat kring tre huvudområden: utbildning, lärardriven forskning och samverkan. I projektet finns även ett särskilt fokus på att öka jämställdheten avseende intresse och möjligheter kring programmering.

Kontakta gärna Per Anderhag för mer information om Programmering Stockholm. per.anderhag@stockholm.se

Lärardriven forskning

Inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) pågår för närvarande ett ramprojekt som syftar till att utforska undervisning och lärande i programmering.

Programmering puff utbildning

Utbildning

Det finns en rad aktiviteter och utbildningsinsatser som du som lärare kan delta i, dels kring programmering specifikt och dels kring digitalisering och digital kompetens generellt. 

Programmeringskommissionen

Kommissionens arbete utgår från tre huvudområden: att skapa jämlika livschanser, att möta morgondagens arbetsmarknad samt att programmering och digitalt skapande ska ge stöd för lärandet. 

Programmering Stockholm

På bloggen Programmering Stockholm berättar Per Anderhag och Helene Derkert vad som händer på stadens skolor inom ramen för projektet.