Programmering

  •  

Digitaliseringen av samhället ökar och digital kompetens blir allt viktigare för arbetsmarknaden och för att delta i samhällslivet. En del av den kompetensen är att förstå och hantera kod. Som lärare i Stockholms stad finns det flera aktiviteter och utbildningsinsatser som du kan delta i för att utveckla de digitala elementen din undervisning. Om du vill forska på undervisning och lärande i programmering finns det inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies ett ramprojekt som du kan söka medel från. 

Kontakta Per Anderhag för mer information om programmering i Stockholms skolor. per.anderhag@stockholm.se

Digitaliseringen av samhället ökar och digital kompetens blir allt viktigare för arbetsmarknaden och för att delta i samhällslivet. En del av den kompetensen är att förstå och hantera kod. Som lärare i Stockholms stad finns det flera aktiviteter och utbildningsinsatser som du kan delta i för att utveckla de digitala elementen din undervisning. Om du vill forska på undervisning och lärande i programmering finns det inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) ett ramprojekt som du kan ansöka medel från.