Digitalt lärande och programmering

  •  

Medioteket, Vetenskapens hus och andra aktörer ger återkommande kurser kring programmering i undervisningen.

Medioteket

Medioteket har utvecklat ett koncept som innefattar undervisningsmaterial och kompetensutveckling kopplat till programmering, Roboteket. Konceptet bygger på att deltagare i kursen "Börja programmera" lånar en Robotekslåda till sin skola med material och övningar, så att de under kursens gång kan arbeta med verktygen tillsammans med sina elever.

Satsningen vänder sig till pedagoger inom förskola samt grundskola inklusive fritids. Kursen Börja programmera är en introduktionskurs till programmering uppdelad på tre tillfällen om tre timmar. Inom kursen introduceras och diskuteras termerna datalogiskt tänkande, programmering och kod. Kursen börjar med analog programmering och fortsätter sedan med programmering både av robotar, i appar samt på webben.

Vetenskapens Hus 

Vetenskapens Hus ger kursen Digitalt lärande och programmering. I kursen får deltagande lärare prova olika programmeringsverktyg, får stöd i att utveckla klassrumsaktiviteter och i att sprida sina erfarenheter i kollegiet. Under ett antal tillfällen finns det möjlighet att ta del av de aktiviteter som utvecklats inom kursen. Vid varje tillfälle beskrivs syftet med den specifika programmeringsaktiviteten, deltagarna får prova att genomföra aktiviteten samt möjlighet att ta del av och diskutera lärarens erfarenheter av att genomföra aktiviteten med sina elever. För låg- och mellanstadielärare finns även Blue-Bots och Scratch, en fortbildning som ges kontinuerligt och på beställning.

Kurser på högskola

Flera lärosäten ger poänggivande kurser kring programmering.

Resurser i staden 

Programbanken finns pedagogiska program att beställa till datorer inom Stockholms stads IT-miljö. Flera med relevans för programmering är shareware, för andra tillkommer ett licensansökningsförfarande.

Staden har även it-stödavtal med LinEducation och Tänk Om.

Programmering

Senast uppdaterad 22 maj 2017