Lärardriven forskning

  •  

Inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) pågår för närvarande ett ramprojekt som syftar till att utforska undervisning och lärande i programmering.

– Det finns ett stort behov av forsknings- och utvecklingsinsatser som fokuserar på hur undervisning kan stödja lärande i programmering, dels i relation till programmering som ett kunskapsinnehåll och dels i relation till hur denna typ av verksamhet kan stötta elever i att utveckla ämnesspecifika förmågor, säger Per Anderhag projektledare för Programmering Stockholm. 

Inom ramen för STLS finns det möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på den egna skolan. En ambition är att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor. Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i forskningsprojekt kan forskningen bli en integrerad del av skolutveckling.

Här kan du läsa om ramprojektet i teknikämnet och programmering.

Här kan du läsa om ämnesdidaktiska FoU-projekt och ramprojekt och hur man ansöker till dessa.

Programmering

Senast uppdaterad 9 februari 2017