Perfekt med programmering i ettan

  •  

"Robotisera mera", tycker Maria Almeblad Avena, här med förstaklassarna Ruth Gustavsson och Ester Wickbom som har byggt en bana åt sina robotar. Foto: Marc Femena

– Vi har så himla roligt, säger läraren Maria Almeblad Avena som ser idel fördelar med satsningen på ökad digital kompetens redan i lågstadiet. Det upptäckte hon på sin första kurs i programmering på Roboteket, Mediotekets studio för digitalt lärande.

Det är lektion i programmering på Hammarbyskolan Södra. På golvet råder febril aktivitet. Eleverna har byggt banor av kakelplattor och dagens uppgift är att programmera små skalbaggeliknande golvrobotar, så kallade Blue-Bots, så att de kan åka på banan utan att krocka med varandra.

Robotarna blinkar och lyser på väg till affärer, blomsterängar, parkeringsplatser och dinosaurieparker. De tolv eleverna i årskurs 1, som jobbar i halvklass i dag, är helt uppslukade av sin uppgift. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Först ut på Roboteket

Klasslärare Maria Almeblad Avena har alltid varit intresserad av teknik och kompetensutveckling. Därför var hon också en av de första som tog chansen att gå en kurs i programmering när Roboteket startade för två år sedan.

– Det var oerhört stimulerande. Jag fick lära mig allt jag behövde för att komma i gång i mitt eget klassrum. Vi var två kolleger från skolan som gick första kursen tillsammans. Sedan dess har jag gått flera fortsättningskurser och fyllt på min digitala kompetens. Kunskap som sedan kommit hela skolan till godo, säger hon och fortsätter berätta om en vagn med digital utrustning som skolan fick låna hem från Roboteket.

Klas Westholm är enhetschef på Medioteket och ansvarig för Roboteket. Han förklarar att de tidigt insåg att digital kompetens skulle komma att införas i läroplaner och kursplaner och ville ge lärarna i stadens skolor en möjlighet att stärka sina kunskaper.

Kurserna ska möta skolornas behov

– I januari 2017 startades Roboteket och de första kurserna i programmering. Före sommaren 2018 hade vi nått över hälften av stadens skolor. Kravet är att minst två från varje skola ska gå för att de lättare ska kunna dela med sig av kunskaperna på respektive skola, säger han.

– Vi är noga med att kurserna möter skolornas behov och utgår från konkreta frågor om vilka svårigheterna är när man ska börja programmera i klassrummen. Kurserna är tre gånger tre timmar. Det är bra att ta det i flera steg, ta med sig kunskaperna till klassrummen, testa och få chansen att komma hit och ställa frågor om man kör fast, säger Linda Spolén, IKT-pedagog på Roboteket.

En annan viktig sak för Roboteket är att säkerställa att lärarna har utrustning som fungerar i stadens miljö. Därför får de pedagoger som går kurserna möjlighet att låna en vagn med olika verktyg som kan användas vid programmering. På Hammarbyskolan Södra har man numera både analog och digital utrustning för programmering, framför allt Blue-Bot-robotarna används flitigt i årskurs 1.

Gränslös fantasi engagerar

Adrián León, Astrid Gustavsson och Emil Alpsten har byggt en stad. Här finns egentillverkade hus, torn och parkeringsplatser. Emil visar vant hur han programmerar sin robot så att den kan navigera på gator och ta sig till en markerad parkeringsplats. Första försöket går inte riktigt som det var tänkt, men Emil räknar om kakelplattorna på golvet och trycker på de olika knapparna på robotens genomskinliga skal som markerar steg, stopp, sväng och paus. Det hela går med blixtens fart, alltmedan Adrián och Astrid engagerat kommenterar och kommer med goda råd och idéer.

Maria Almeblad Avenas erfarenhet är att det är perfekt att starta med programmering och digitala verktyg i de lägre åldrarna på skolan.

– Då är fantasin så gränslös och vetgirigheten likaså, det här är verkligen ett kreativt och bra ämnesövergripande sätt att arbeta på. Även om programmering har sin tyngd i matematik och teknik kan jag väva in de flesta ämnen. SO, svenska och bild är ofta inkluderade på programmeringslektionerna.

Kunskaper växer i elevens takt

Hon visar några inköpta Blue-Bot-mattor med olika motiv som går att koppla till robotarna. Städer, bondgårdar, skog med mera. Men hon har på senare tid i stället använt kakelplattor där eleverna själva kan skapa sina miljöer. I en låda med arbetsmateriel ligger pärlor, torkade rosenblad, stavar och plastdjur som används till att bygga olika miljöer runt banorna.

– Det viktiga är att inte ge för stora uppgifter, utan kunskaperna måste få växa fram genom att eleverna prövar i sin egen takt, säger hon.

Och det råder inget tvivel om att eleverna älskar att testa, leka sig fram och lära av varandra. Maria Almeblad Avena konstaterar att hon hela tiden får försöka hitta nya utmaningar för eleverna och komma på nya infallsvinklar till hur olika problem ska lösas.

– Tack vare detta befinner även jag mig i ett konstant lärande, säger Maria Almeblad Avena och betonar att vinsterna med programmering i lågstadiet är många.

– Eleverna får träna på problemlösning, samarbete och logiskt tänkande samtidigt som kreativiteten och fantasin flödar fritt på våra lektioner. Och inte minst – vi har så himla roligt!

Agneta Berghamre Heins

Läs mer om Mediotekets kurser i digitalt lärande på Pedagog Stockholm och stockholm.se/medioteket.

Senast uppdaterad 26 april 2019