Programmering som pedagogisk idé

  •  

Kerstin diskuterar med Hassan och Zofolkar hur de ska lösa robotens väg genom labyrinten.Kerstin diskuterar med Hassan och Zofolkar hur de ska lösa robotens väg genom labyrinten.

På Grimstaskolan lär sig eleverna i årskurs 3 hur koordinatsystemet fungerar med hjälp av Blue bots. Samtidigt övar de sig på viktiga moment i programmering.

Eleverna i årskurs 3 vid Grimstaskolan sitter på led i skolans aula medan deras lärare Kerstin Franzén Gradin fördelar arbetsuppgifterna – den här lektionen ska klassen ha matematik med hjälp av Blue bots.

– Avsin och Rabab ni har skattjakt vid biljardbordet. Filip och Elias, ni är vi pingisbordet. Zolfokar och Hassan ni ska vara vi det andra pingisbordet, säger Kerstin och pekar.

Eleverna går med raska steg till sin station när de blir uppropade. På plats vid sitt pingisbord tar Zolfokar och Hassan ett stort antal klossar och börjar bygga en labyrint.

– Vi ska bygga en svår labyrint förkunnar Zolfokar, utan att lyfta blicken från sitt bygge.

Övning ger färdighet

När labyrinten tagit form tar nästa moment vid. Zolfokar och Hassan diskuterar livligt hur de ska instruera sin robot för att ta sig igenom den svåra labyrinten som de har byggt. Med hjälp av små lappar med pilar på tar de fram en instruktion till sin Blue bot. Därefter programmerar de sin robot enligt instruktionerna de tagit fram. Roboten snurrar runt i labyrinten utan att krocka med väggarna. Framgång!

– Treorna har arbetat med robotarna sedan terminsstart och det märks att de är vana. Femteklassarna som började senare har inte samma förståelse för hur det fungerar och vad som ska göras än, säger Kerstin Franzén Gradin.

Kerstin som just nu går fortsättningskursen för programmering på Vetenskapens hus, säger att matematik är ett tacksamt ämne att använda för att introducera programmering till eleverna.

– Robotarna är en bra koppling mellan programmering och ämnet och det passar också de elever som behöver göra något praktiskt för att lära sig. Det ger en praktisk bild av abstrakta begrepp, säger Kerstin.

Programmering möjlig i alla ämnen

Hon tror dock att det är möjligt att hitta kopplingen mellan ämne och undervisning med robotar i alla ämnen, utmaningen är att komma på hur kopplingen kan bli naturlig.

– I många ämnen har eleverna glädje av kunskaper som är viktiga inom programmering. Det kan handla om ett strukturerat sätt att ta sig an problem eller att systematiskt göra en felsökning för att hitta ett fel, säger Kerstin.

Vid det andra pingisbordet programmerar Filip och Elias sin robot. Koden har de fått genom att lista ut hur roboten ska köra genom koordinatsystemet för att pricka alla punkter som de placerat ut i ett tidigare moment.

När roboten inte stannar där den skulle, går Filip och Elias tillbaka till instruktionerna och kontrollerar att det stämmer med den väg de ville att roboten skulle åka. De hittar felet, i koden står det fem steg framåt, men det skulle bara vara fyra. När de provar igen, åker roboten precis den väg som de vill att den ska åka.

– Genom att använda mer avancerade tal går det att öka svårighetsgraden och det blir en tydlig koppling till den progression som ska ske enligt läroplanen. Det gör det möjligt att anpassa övningarna efter elevernas kunskaper i en klass men också mellan årskurser, säger Kerstin.

I skattjakten på biljardbordet är Avsin och Rabab nästan framme vid krysset på kartan. Genom att instruera sin robot att ta kortaste vägen över kartan mellan de olika ledtrådarna, koordinater i koordinatsystemet, har de snart löst skattjakten.

– Vid krysset hittar vi guld och ädelstenar säger Avsin och ler.

Avsin och Rabab på skattjakt med sin Blue bot

Lär dig tillsammans med eleverna

Kerstins råd till kollegor som vill testa att väva in programmering i sin undervisning är att lära sig tillsammans med eleverna.

– Man måste inte kunna programmera. Snarare är utmaningen att hitta en bra koppling mellan läroplanens mål och det man tränar på i programmeringen – problemlösning, strukturerat tänkande, felsökning, säger Kerstin.

Eleverna avslutar sina övningar, där de idag med hjälp av sina robotar har lärt sig lite mer om hur ett koordinatsystem fungerar, men också mer om hur programmering fungerar. Kanske utan att de har tänkt på det som just programmering.

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 9 juni 2017