Programmeringskommissionen

  •  

Stockholms stad har tillsatt en programmeringskommission under ledning av skolborgarrådet Olle Burell (S). Kommissionens arbete utgår från tre huvudområden: att skapa jämlika livschanser, att möta morgondagens arbetsmarknad samt att programmering och digitalt skapande ska ge stöd för lärandet.

Målet är att i samverkan med bland annat Skolverket löpande bidra med kunskaper och idéer som utvecklar undervisningen och förbättrar alla elevers lärande och måluppfyllelse. Kommissionens arbete löper under två år.

I kommissionen ingår bland annat näringslivsrepresentanter, forskare och skolexpertis. Nedan presenterar vi medlemmarna löpande genom att de får svara på två frågor:

  • Hur kan programmeringskommissionen bidra till att utveckla skolans arbete med programmering?
  • Vad är blir ditt viktigaste bidrag till kommissionens arbete?

Kommissionen

Olle Burell, skolborgarråd (S) Stockholms stad

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare

Karl Alfredsson, utvecklingschef Lin Education

Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd (M), gruppledare, utbildningsnämnden Stockholms stad

Emelie Dahlström, generalsekreterare Kodcentrum

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet

Ann Hellenius, IT-direktör Stockholms stad

Lena Lindblad Petersen, rektor Sjöstadsskolan

Martin Lorentzon, ordförande och grundare Spotify

Linda Mannila, forskare och utbildare, Åbo Akademi, Finland

Karin Nygårds, lärare Stockholms stad och sakkunnig UR

Johan Törnroth, ordförande Lärarförbundet Stockholm

Patrick Vestberg, rektor Stockholm Science and Innovation School

Milena Vilcinskaite, elev Stockholm Science and Innovation School

Dag Wolters, generalsekreterare Hello World! Ideell Förening

Martin Lundqvist, PartnerMcKinsey & Company Sweden

Emilia Bjuggren, Stockholms stads arbetsmarknadsborgarråd

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se  

Senast uppdaterad 12 juni 2017