Stärk elevers kunskaper i matematik genom programmering

  •  

Vi du vara med och stärka elevers kunskaper i matematik och andra ämnen genom programmering? Ifous treåriga forskningsprojekt Programmering i ämnesundervisningen sjösätts under hösten 2017. Rektorer inom Stockholm kan anmäla intresse för att delta med en grupp lärare.

Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklings¬grupper bestående av 4-10 lärare och en skolledare. Sammansättning av utvecklingsgruppen och gruppens arbete organiseras lokalt på skolan.

Arbetet kommer att stödjas genom en praktiknära forskningsprocess där forskare tillsammans med lärare och elever iterativt designar, implementerar och utvärderar läraktiviteter som involverar programmering.

Utgår från de nya kursplanerna i matematik

Insatsen kommer utgå från det förändrade innehållet i kursplanen i matematik. Inom ramen för programmet kan även andra ämnen komma att adresseras.

Forskargruppen vid Stockholm universitet som är kopplad till projektet består av: fil. dr. Jalal Nouri från Institutionen för data- och systemvetenskap samt fil. dr. Eva Norén, fil. dr. Kicki Skog och professor Per-Olof Wickman från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kontakt

Kontakta Per Anderhag, FoU-samordnare, för att anmäla intresse att delta. per.anderhag@stockholm.se Antalet platser är begränsade.

Kontakta Anette Jahnke, process- och projektledare för att ställa frågor om innehållet i projektet. anette.jahnke@ifous.se / 0730-69 56 95

Läs mer om Programmering i ämnesundervisningen på Ifous webbplats.

Läs Ifous handbok i pdf-format för att ta reda på vad det innebär det att vara med i ett FoU-program.

Senast uppdaterad 15 maj 2017