Uppmuntran utvecklar programmering på Örbyskolan

  •  

Rektor Christina Larsson och skolborgarrådet Olle Burell lyssnar till Oskar Lindström och Hannes Sunnanbos historia om pippifågeln Fransson. Elmer Sunnanbo assisterar.

För eleverna i klass 2A på Örbyskolan innebär dagens lektion i svenska en spänd förväntan. Idag får de besök från stadshuset och de ska få visa sagorna de programmerat i Scratch junior för skolborgarrådet Olle Burell.

Annika Lundholm-Bergström som leder lektionen plockade tidigt upp programmering som en möjlighet i skolan. Med hjälp av Annika och de kollegor som var mest intresserade, har rektor Christina Larsson jobbat för att uppmuntra intresset kring programmering.

- Nu när vi står inför ändringar i läroplanen till hösten 2018 har vi etablerat en digital utvecklingsgrupp på skolan. Genom att fortsätta uppmuntra ett befintligt intresse för programmering hos lärare får vi en miljö där lärare hjälper lärare att utveckla kunskaper och förståelse för digitala hjälpmedel och programmering, säger Christina Larsson, rektor på Örbyskolan.

Oskar Lindström och Hannes Sunnanbo visar sin berättelse om pippifågeln Fransson som har brutit sin vinge för Olle Burell. Lite bakom dem står Elmer Sunnanbo som går i fyran men som är med på dagens lektion och hjälper tvåorna med Scratch junior.

– Jag ber gärna andra elever att hjälpa till om det är intresserade och det finns möjlighet. Som lärare är det viktigt att lyfta fram de goda exemplen i elevgrupperna precis som vi gör i kollegiet. Vi lär av varandra och det gör eleverna med, säger Annika Lundholm-Bergström.

Delaktighet viktig framgångsfaktor

Vikten av att våga och att uppmuntra, såväl elever som lärare, återkommer som tema på Örbyskolan, som i början av höstterminen genomförde en temadag om programmering under namnet, Hela Örbyskolan programmerar, där alla årskurser F-9 fick prova på olika former av programmering.

– Vi jobbar med att öka intresset för digitala hjälpmedel på skolan. På vår senaste personalsammankomst fick alla programmera Beebots som försetts med en skyffel, så att robotarna kunde samla ihop godis som vi lagt ut på bordet. Det skapade stor entusiasm och engagemang samtidigt som det visar att det är vår egen fantasi som sätter gränsen för hur vi kan använda programmeringen för lärande och utveckling, säger Christina Larsson.

En annan viktig framgångsfaktor har varit att alla skolans olika stadier är med och känner sig delaktiga i programmeringen.

- Genom att vi har en pedagog som ansvarar för utvecklingen av programmering inom skolans alla delar, där låg- mellan- och högstadiet såväl som fritidshemmet är med, har vi kunnat hjälpas åt från flera håll, säger Annika Lundholm-Bergström.

Hur gick det då för pippifågeln Fransson? Av en vänlig person fick Fransson hjälp till sjukhuset, där doktorn kunde konstatera att vingen bara var stukad. Efter en kort tid med stödbandage kunde Fransson flyga igen.

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

 

Senast uppdaterad 29 januari 2018