Moskébesök med Vasa Real

  •  

Imam och barnImam och barn

Bakom Björns trädgård vid Medborgarplatsen sticker en minaret upp jämsides kupolen på Katarina kyrka. Här ligger Stockholms moské och de tar gärna emot studiebesök från skolklasser. Pedagog Stockholm följde med elever från årskurs åtta på Vasa Real.

Eleverna togs emot av en av moskéns imamer Mahmoud Khalfi som bjöd med dem ut i Moskéns bönesal som har högt i tak, stora kristallkronor och en gigantisk grön matta att borra ner de strumpklädda fötterna i. Mahmoud hälsar välkomna och berättar att moskén tillhörde Stockholms elektricitetsverk och är ett K-märkt hus så de har fått renovera varligt, men att lokalen är perfekt för en moské. I en moské ska det vara så högt i tak som möjligt för att det ska eka. Med bara en person som talar är akustiken mäktig.

Efter studiebesöket följer jag med eleverna tillbaka till Vasa Real och pratar med Klara, Miranda och Alex om deras upplevelse av studiebesöket.
– Det första intrycket var att det var pampigt, det såg enkelt ut men det ekade mycket så man kände att man var i ett stort rum, berättar Klara om det första intrycket. Det var fint och modernt, tillägger Melinda.

De berättar också att de inte visste så mycket om Islam innan de besökte moskén. Klara berättade att de läste om Islam i årskurs sex och att hon visste att man enligt Islam ska be fem gånger om dagen och hon kände till de fem pelarna, men att hon genom besöket fick hon större förståelse för detaljerna och traditioner runt omkring.

SO-läraren Louise Belenius som arrangerade besöket med elever från årskurs åtta berättar att de ska påbörja arbetet med religion och inleder med besök på olika helgedomar i Stockholm. Hon berättar att de tyvärr inte hunnit förbereda eleverna så mycket på besöket som hon hade hoppats, men tror ändå att besöket kan ge dem mycket inför arbetet med Islam. 

Ge religionen ett ansikte

Mahmoud berättar om byggandens arkitektur och historia med stolthet i rösten. Elevernas uppmärksamhet fångas av moskéns vackert mönstrade Mihrab, den nisch som visar riktningen mot Kaba i Mecka och som muslimer är vända mot när de ber. När Mahmoud visar hur man ber genom att recitera böner och utföra de ceremoniella rörelserna tittar eleverna fascinerat på.

Mihrab, en nisch som markerar riktning mot Mecka.

Efter vi har sett salen fortsätter vi upp till andra våningen där eleverna får se kontoren som moskén inhyser och de får insyn i det sociala arbetet som sker där. Mahmoud berättar där om Islams heliga platser och går in på de fem pelarna och förklarar ingående hur dessa tar sitt uttryck i en troendes liv.

Klara, Miranda och Alex tycker det är ett bra sätt att lära sig mer om Islam genom att besöka moskén eftersom det blir en person som berättar om religionen och det blir lättare att relatera till det och dessutom blir det intressantare när religionen får ett ansikte.

Vardag och gudssyn

Som avslutning går vi upp i ett stort cirkelformat rum där vi sitter i ring i bekväma stolar och Mahmoud öppnar för frågor. En flicka frågar om det finns klädregler även för män, flickorna fick sätta på sig pastellfärgarde kaftaner med huva innan de klev in i moskén. Imamen förklarar att män förväntas ha långbyxor och överplagg med långa ärmar. Båda könen ska klä sig täckande när de besöker moskén, det handlar om respekt.

Det går lite trögt med frågorna, men en pojke som tidigare ställt pålästa frågor kring hur Islam ser på Gud frågar vad Islam har för inställning till månggifte. Mahmoud svarar att det är en bra fråga och att det är tillåtet inom Islam, men vänder och vrider sen på svaret utifrån ideal, lagar och praktiska omständigheter. Till sist förtydligar han att det inte är tillåtet i Sverige och att en muslim måste följa lagen i det land där denne lever och därför praktiseras det inte här.

De flesta eleverna har konkreta frågor om vardagsregler och en flicka frågar varför man inte får äta griskött, Mahmoud förklarar att muslimer tror att när Gud förbjuder något är det för människans bästa, men tilläger att det är viktigt att fundera på vad Gud menar med förbudet för vi har fått vår intellektuella förmåga för att reflektera kring livet.

Alex och Melinda säger att de inte tycker det är så stor skillnad mellan hur de och de muslimer de känner lever, men att det ändå är viktigt att känna till olika kulturers traditioner.
– Den största skillnaden är maten, att de inte äter fläskkött, och att vissa kvinnor har slöja, säger Alex.
Han exemplifierar det med att det skulle vara tråkigt att bjuda hem en muslim på middag och bjuda på fläsk för att man inte har koll.

När besöket är över och vi är på väg ner för trappan frågar en elev Mahmoud hur han vet att Gud finns? Denne förklarar sin syn på att man måste tro, men att vi inte kan veta det vetenskapligt idag. De går långsamt och talar förtroligt om gudssyn. På ett besök på moskén finns det plats både för vardag och stora tankar.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Studiebesök på moskén

Stockholms moské har flera studiebesök varje vecka, från förskola till gymnasium, både från skolor i Stockholm och andra delar av landet. Varje studiebesök är mellan 1 till 2 timmar och det finns flera guider som håller i besöket beroende på tid och möjlighet. Utöver bön fem gånger om dagen alla dagar i veckan arrangerar moskén hemspråksundervisning i arabiska, olika kulturaktiviteter och är ett nav för delar av Stockholms muslimer. Till moskén hör en bokhandel och en restaurang, Al-Madinah, där man kan äta lunch i samband med studiebesöket och prova på marockansk mat.

Senast uppdaterad 20 februari 2015