Sex och samlevnad

  •  

Sex och samlevnad är inskrivet i flera av kurs- och ämnesplanerna för grundskolan och gymnasiet. Det innebär att flera lärare tar upp det i sin undervisning när de talar om sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer utifrån olika perspektiv. Även elevhälsan har uppdrag att svara på frågor om sex och relationer. För nyanlända elever handlar det om att introducera ungdomarna för de normer, värderingar och sociala koder som styr umgänget mellan människor i deras nya hemland Sverige.

Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet i skolan handlar om att alla elever oavsett kön ska trivas, kunna nå målen och synliggöras av sina lärare. Här hittar du material om jämställdhet och likabehandling.

Sex och samlevnad länkar

Länktips

Vill du veta vad RFSL, RFSU, Skolverket och UR kan bidra med till din undervisning i sex och samlevnad? Kolla här! Tipsa oss gärna om fler bra länkar. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se

Sex och samlevnad