Tips om sex och samlevnads undervisning

  •  

Stockholms skolors ungdomsmottagning, SKUM, tillhör skolhälsovården och har i uppdrag att arbeta utåtriktat med skolor och ungdomar för att sprida kunskap om sex och sexualitet. Här delar de med sig av råd till lärare som ska arbeta med sex och samlevnad i undervisningen.

– Eftersom många elever är sexuellt aktiva i gymnasieskolan så välkomnar vi gymnasielärare att ta kontakt med oss. Vi kommer gärna ut i skolorna och möter elever. Vi har varit på St. Eriks gymnasium och Kungsholmens gymnasium, berättar enhetschefen Ingrid Classon.

Under gymnasiebesöken har de stått utanför matsal eller uppehållsrum och pratat med ungdomar. Vid besöken har många elever pratat med dem, men lärarnas intresse har varit svalt.

– När vi stod på Kungsholmens gymnasium stod vi vid personalmatsalen och många lärare gick förbi, men det vara bara två lärare som stannade och pratade. Vi hade gärna sett att lärarna var lika många och nyfikna som eleverna, säger barnmorskan Eddie Sandberg.

Skolverket har sammanställt ett material om hur gymnasielärare kan arbeta med sexualitet, jämställdhet och relationer i sina ämnen, eftersom flera av ämnesplanerna tar upp ämnet.

– Vi skulle kunna hjälpa lärare konstruera uppgifter i olika ämnen som ingång till samtal om sex och samlevnad. De ansvarar för ämnesundervisningen så kan jag komma och prata om själva sexet och relationerna, föreslår Eddie.

– Vi kommer att söka pengar för att kunna vara mer ute på gymnasieskolorna, säger Ingrid.

Bli bekväm med orden

Eddie och Ingrid menar att det är viktig att tänka igenom vad man ska prata om och varför. Sen är det bra att dra upp en gräns för sig själv hur mycket man är beredd att dela med sig av sina egna erfarenheter. Om någon frågar hur det känns att få en utlösning kan man ge en beskrivning av hur det känns för en själv eller så kan man leta efter olika beskrivningar i litteratur eller undervisningsmaterial för att ge en mer allmän beskrivning. Eddie menar att det inger respekt och förtroende att hålla på sina gränser när man som lärare talar om sex.

I sex– och samlevandsundervisning kan det förekomma ord som inte ligger bra i allas mun. Eddie tipsar lärare att stå framför en spegel och säga ord som denne kan behöva i undervisningen för att bli bekväm med att ta dem i munnen.

– Det är väldigt viktigt att vara bekväm med ord man själv kommer att säga, men även ord man kommer att höra. Språkvalet kan vara ett statement från ungdomen. Man måste vara bekväm i öronen för vad andra säger. Men det är helt ok att du har ditt språk och att de har sitt språk och att ni väljer olika ord, påpekar han.

Eddie berättar att han själv är helt bekväm med att säga penis och slida, men var tvungen att träna sig på att säga kuk och fitta för att han enkelt och ledigt skulle kunna prata med ungdomar utan att reagera på deras språk.

– Jag föredrar att inte använda de orden själv men om ungdomar använder dem får jag inte bli obekväm, säger han.

Att vara bekväm med ämnet och att vara lyhörd och öppen för ungdomarna är viktigt för att undervisningen ska nå fram.

– Är man inte bekväm i att tala om det här ämnet tycker jag man ska ta hjälp från någon annan, säger Ingrid.

SKUMpodden

Jakob Rosenvind är kurator på SKUM och arbetar bland annat med mottagningens poddcast SKUMpodden – om sex och mycket mer. Tanken bakom SKUMpodden är att på ett lättsamt och underhållande sätt att ge information om sex och samlevnad.

– Genom podden hoppas vi göra det lättare att komma och prata med oss, berättar Jakob.

– Det kan också bli ett sätt att kommunicera med gruppen nyanlända, inflikar Ingrid.

SKUMpodden kommer ut varannan vecka och kan handla om väldigt olika ämnen, exempelvis preventivmedel, pride, smärta, onani eller vad som händer i kroppen när man har sex.

– Vi plockar upp ungdomars olika frågor och behandla dem, säger Eddie.

– Om du som lärare har förslag tar vi gärna emot dem. Det kan vara frågor som kommer från eleverna som man tänker borde tas upp, fortsätter Ingrid.

En annan tanke bakom podden är att lärare och skolhälsopersonal ska kunna lyssna och plocka upp idéer på vad de kan prata om i undervisningen.

Besök från Sprint–gymnasiet

SKUM arbetar med nyanlända grupper från Sprint-gymnasiet eftersom mottagningen inte har ansvar för några skolor på samma sätt som andra ungdomsmottagningar. Jakob berättar att gymnasiet brukar ha sex– och samlevnadsundervisning med eleverna innan de besöker mottagningen, men att det i år har brustit på grund av att gymnasiet har fördubblad sin elevgrupp under läsåret.

– Det är ganska utmanande att ta emot grupper av nyanlända ungdomar och tala med dem på ett tydligt och enkelt sätt om sex och samlevnad, samtidigt som vi måste möta deras kultur. Jag tänker det skulle vara bra att träffa dem flera gånger så att saker och ting hinner sätta sig, säger Jakob.

– Studiebesöken av grupper som aldrig pratat om sex- och samlevnad har varit ganska svåra för oss, berättar Eddie. Vi har varit de första i Sverige som öppnar munnen om sexualitet och det är inte rättvist mot ungdomarna.

Läs om David Salehs, behandlingspedagog med bakgrund från Sprint-gymnasiet, undervisning i sex och samlevnad med nyanlända elever.

Om eleverna behöver information på ett annat språk än svenska rekommenderar Ingrid ungdomsmottagningen på nätet – umo.se. Det är en resurs som även kan användas av lärare som kan söka information om de frågor som dyker upp på en ungdomsmottagning.

– Där finns många personliga berättelser från ungdomar som kan användas i undervisningen, inflickar Jakob.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 20 juli 2016