Skolbibliotek

  •  

I ett Stockholm för alla har barn och elever tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och kunskap. Stadens bibliotek och dess personal spelar en viktig roll för barn och ungas ökade läsförståelse samt för att utveckla deras digitala kompetens.

tre pojkar i ett bibliotek tittar på en ipad

Skolbiblioteksplan

Utbildningsnämnden har enligt uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram en skolbiblioteksplan i syfte att verka för läsning och bildning i Stockholms skolor och förskolor.

Cilla Dahlén

Vad gör de i skolbiblioteket?

Bibliotekarien Cilla Dalén bloggar från sitt skolbibliotek på Enbacksskolan Tensta. Hon skriver om vardagen som bibliotekarie och funderingar över hur vi  i skolan kan arbeta med läsning och med informationssökning och källkritik. 

Cirkbloggen

Boktips för din undervisning hittar du i Cirkbloggen

På Cirkbloggen hittar du information, tips och samtal om böckerna på Mediotekets Cirkulationsbibliotek. Du kan också klicka dig runt och läsa om böcker som du kan beställa från Cirkulationsbiblioteket.

Pojke läser i en bok på biblioteket.

Följ Mediotekets skolbiblioteksblogg

Mediotekets skolbiblioteksgrupp stödjer utvecklingen av Stockholms kommunala skolbibliotek. I bloggen får du information och inspiration och möjlighet att ta del av vad som är på gång inom skolbiblioteksvärlden.

flicka sitter i bibliotek och skriver på dator

Mångspråksbiblioteket

I Stockholms skolor talas det över 100 språk! Därför finns Mångspråksbiblioteket så att alla Stockholms stads skolbibliotek på ett enkelt sätt ska kunna erbjuda böcker på olika modersmål.

kvinna och barn sitter i en soffa och läser en bok i ett bibliotek

Kurser för dig som arbetar i skolbibliotek

Här hittar du Mediotekets aktuella kurser för dig som arbetar i skolbibliotek.

Skolbibliotek