Så ska skolbiblioteken bli likvärdiga

  •  

"Det källkritiska behovet har exploderat" säger Fia Idegård, skolbibliotekarie på Engelbrektsskolan. Den här terminen har hon fokus på medie- och informationskunnighet. Foto: Robert Blombäck

Stockholm har fått en skolbiblioteksplan som ska stärka skolbibliotekens roll. På Engelbrektsskolan arbetar bibliotekarie Fia Idegård redan utifrån planens grundtankar.

– Den här terminen fokuserar jag på medie- och informationskunnighet, säger hon.

Fia Idegård är bibliotekarie och arbetar på Engelbrektsskolan sedan ett år tillbaka. Den första tiden på skolan ägnade hon mest åt klassbesök och bokprat. Nu fokuserar hon på medie- och informationskunnighet.

– Det källkritiska behovet har exploderat. Den miljö som våra elever söker information i är så otroligt mycket mer komplex än när jag gick i skolan, säger Fia Idegård.

Hennes ambition ligger helt i linje med den nya skolbiblioteksplan som utbildningsförvaltningen har tagit fram för alla skolor och förskolor. Där står bland annat att bibliotekarien ”ska bidra till elevers och lärares medie- och informationskunnighet, som innefattar ett vetenskapligt förhållningssätt när det gäller att söka, värdera och använda information”.

Skolbibliotekarien som vägledare

Elin Hirschfeldt är biträdande enhetschef på Medioteket och har varit med och tagit fram planen.

– Vi biblioteksmänniskor brukar prata om skolbibliotekets två ben. Det ena är lässtimulans och det andra är informationssökning och källkritik. Skolbibliotekarien är en vägledare till information som finns både fysiskt och digitalt.

Fia Idegård välkomnar skolbiblioteksplanen och menar att den behövs för att minska glappet mellan olika skolbibliotek.

– Det handlar om likvärdighet, att alla elever ska ha tillgång till kunskaper och stöd oavsett vilken skola de går i. På gymnasiet är det självklart att man har bibliotekarier och jobbar med medie- och informationskunnighet, men på grundskolorna ser det fortfarande olika ut.

Annelie Drewsen

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm #4 2017.

Senast uppdaterad 7 november 2017