Ny skolbiblioteksplan

  •  

Nu har Stockholms stad en skolbiblioteksplan. Utgångspunkt för planen är att elever och lärare ska ha tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekspersonal som aktivt bidrar till elevernas språk- och kunskapsutveckling. I planen förtydligas också skolbibliotekens uppdrag när det gäller stärkt medie- och informationskunnighet och användningen av digitala tjänster och medier.

Under läsåret 2017/2018 erbjuder Medioteket en rad olika aktiviteter som stödjer implementeringen av planen:

Rådgivning och processtöd vid utveckling av skolbiblioteket

Stöd till rektor vid rekrytering

Kompetensutveckling för skolbibliotekspersonal och pedagoger i form av till exempel: 

  • Introduktionsprogram för ny skolbibliotekspersonal
  • Fördjupningskurser i stadens bibliotekssystem
  • Kurser inom lässtimulans, talböcker, källkritik och informationssökning
  • Nätverk för skolbibliotekspersonal för gemensamt utvecklingsarbete
  • Presentation av aktuell litteraturutgivning för barn och unga
  • Depålån och inköpsstöd av barn- och ungdomslitteratur på flera språk vid Mångspråksbiblioteket
  • Lån av klassuppsättningar av barn- och ungdomslitteratur via Cirkulationsbiblioteket

Välkommen att kontakta oss!

Skolbiblioteksgruppen Medioteket

Telefon: 08-508 33 280

Epost: skolbiblioteksstod@stockholm.se

 

 

Skolbibliotek
  • Ny skolbiblioteksplan

Senast uppdaterad 13 oktober 2017