Skolbibliotekarie är världens roligaste jobb

  •  

Cilla DalénCilla Dalén hjälper en elev att välja en bok. Fotograf: Ulrica Zwenger

Lära har följt bibliotekarien Cilla Dalén en dag på jobbet när hon arbetade på Hjulsta grundskola. Det är en omväxlande upplevelse som börjar med tre förmiddagspass med biblioteksbesök av skolans yngsta elever.

Alla får, anpassat efter ålder, en introduktion där Cilla Dalén lite kort ger tips om böcker av en speciell författare. Varje besök avslutas med att eleverna får gå runt i biblioteket och leta böcker att låna. De som vill får hjälp av Cilla Dalén med vad som kan passa just dem.

Framåt eftermiddagen förflyttar vi oss till högstadiet bibliotek där hon tillsammans med läraren i engelska har bokprat på engelska med sjundeklasselever. I högstadiets bibliotek har Cilla Dalén tagit lite hjälp av två elevbibliotekarier från en av förberedelseklasserna. Trots att ingen av de båda flickorna har varit i Sverige längre än ett år kan de både sortera in böcker på hyllorna och scanna böcker som ska lånas ut.

I stort sett alla elever på skolan har svenska som andraspråk.

– Att också läsa böcker på modersmålet är en viktig del i språkutvecklingen. Men ju äldre eleverna blir desto svårare blir det att motivera dem. Utom vad gäller de nyanlända eleverna. De vill gärna läsa böcker på sitt eget språk och kommer ofta på lunchrasterna och lånar enkla böcker på svenska och böcker på sina modersmål, berättar Cilla Dalén.

Varje år kraftsamlar Hjulsta grundskola inför ALMA, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. I år planerar hon bland annat att skriva om priset på somaliska tillsammans med läraren i svenska som andraspråk och modersmålsläraren i somaliska. Tanken är att försöka publicera texten i den somaliska versionen av Wikipedia.

– Jag har världens roligaste jobb, utbrister Cilla Dalén.

Efter drygt tio år på Hjulsta grundskola arbetar Cilla Dalén idag på Enbacksskolan i Tensta. Följ hennes arbete på Pedagogbloggen "Vad gör de i biblioteket?"

Läs hela artikel i LÄRA Stockholm #1 2016.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 22 augusti 2019