Astrid Schlytter om hedersvåld

  •  

Astrid Schlytter del I : Om hedersvåld 

https://www.youtube.com/watch?v=JD-cCMDiipA

Astrid Schlytter del II : Om hedersvåld

https://www.youtube.com/watch?v=2lpQXWRQ0Xg

Redan som barn får pojkar som växer upp i miljöer med starka hedersrelaterade normer lära sig att de är viktigare än flickor. Pojkarnas uppgift är att ”beskydda” sina systrar från att vanhedra sin familj.

– I socialiseringsprocessen som pojkarna genomgår lär de sig tidigt att deras uppgift är att kontrollera och begränsa sina systrars liv, så att ingen vanära drabbar familjen. Pojkarna kommer under sin uppväxt tydligt att få veta att de är ”dåliga” söner om de inte fullgör sin uppgift, säger Astrid Schlytter docent i rättsociologi vid Stockholms universitet vid utbildningsförvaltningens FoU-seminarium i april 2016.

Skydda familjens heder

– Att uppfattas som en dålig son, är det värsta som kan hända en ung man i en miljö där hederrelaterade normer gäller. Pojkarna skapar en identitet, knutet till den manliga världen, där de förväntas bestraffa sina systrar för att skydda familjens heder.

Astrid Schlytter har lång erfarenhet av forskning kring hedersrelaterade frågor. I sin föreläsning tar hon bland annat upp frågor som:

  • Vad kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck, både för flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män?
  • Hur ser sammanhanget ut där kontrollen/förtrycket sker och vilka följder får det för individerna?
  • Hur känner man igen utsatta personer och hur kan man bäst stödja dem?

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 19 april 2016