Filmade FoU-seminarier

 •  

Filmade föreläsningar om skolforskning

Här kan du se filmade föreläsningar med spännande forskare som bjudits in till utbildningsförvaltningen för att tala om skola och undervisning utifrån olika perspektiv.

Sverker Lindblad, professor vid Göteborgs universitet talar om undervisningsforskning, Mei Lai från University of Auckland föreläser om kartläggning och analys i relation till skolutveckling och Jonas Vlachos, docent i national ekonomi vid Stockholms universitet ger sina perspektiv på den svenska skolmarknaden. Under våren 2014 lägger vi ut fler föreläsningar om skola och undervisning.

Flippad kompetensutveckling

Till varje film har vi skrivit en artikel om huvuddragen i föreläsningen och information om var du kan läsa mer om det aktuella ämnet. Vi hoppas att filmerna ska ge upphov till spännande diskussioner om skola och undervisning utifrån den forskning som presenteras.

Filmer med forskare 2013

 1. Sverker Lindblad, professor vid Göteborgs universitet, om undervisningsforskning, Stockholm 4 oktober 2013.
 2. Mei Lai från University of Auckland, om kartläggning och analys i relation till skolutveckling, Stockholm 29 oktober 2013.
 3. Jonas Vlachos, docent i national ekonomi vid Stockholms universitet ger sina perspektiv på den svenska skolmarknaden, Stockholm 29 november 2013.

Filmer med forskare 2014

 1. Anders Jakobsson, professor i naturvetenskapernas didaktik vid  Malmö högskola, om att mäta kunskap med hjälp av PISA, Stockholm den 19 februari 2014.
 2. Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, om nationell och internationell kunskapsbedömning, Stockholm den 8 april 2014.
 3. Roland S Persson, professor i psykologisk pedagogik vid Högskolan för lärande o kommunikation i Jönköping, om högpresterande och särbegåvade elever, Stockholm den 21 maj 2014.
 4. Helen Timperley, professor i pedagogik vid universitetet i Auckland Nya Zeeland, om lärares professionella lärande och utveckling, Stockholm den 2 september 2014.
 5. Jan Hylén, fil dr i statsvetenskap och fristående utbildningsanalytiker, om skolans digitala utveckling, Stockholm den 3 oktober 2014.
 6. Susanne Kjällander, fil dr i didaktik på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet, om framtidens lärande med IT i skolan, Stockholm den 21 november 2014.

Filmade seminarier 2015

 1. Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, om Forskningsanvändning i praktiken, Stockholm den 31 mars 2015.
 2. IFAU:s rapport 2014:25 Decentralisering, skolval och friskolor - resultat och likvärdighet i svensk skola, Stockholm den 24 april 2015.
 3. Jan Löwstedt, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, om ledarskap i skolan, Stockholm den 18 november 2015.
 4. Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, om ledning och ledarskap i skolan, Stockholm den 8 december 2015.

Filmade seminarier 2016

 1. Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och forskare vid Stockholms universitet, om  hedersvåld. Stockholm den 15 april 2016.
 2. Tore Otterup, fil dr och före detta universitetslektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, om nyanländas lärande - språk- och kunskapsutveckling. Stockholm den 9 maj 2016.

Klicka på ett namn här ovanför så kommer du till filmen med föreläsningen.

Skolforskning

Senast uppdaterad 8 november 2017