Helen Timperley om professionellt lärande

  •  

Helen Timperleys forskningsfält är lärares professionella lärande och utveckling och hur det påverkar elevernas lärande.

Timperleys grundtes är att lärare aktivt måste arbeta med att utveckla sitt eget lärande och att detta måste organiseras och främjas av skolornas ledare. Genom att ställa frågan vilka kunskaper och färdigheter eleverna behöver kan lärare fördjupa sin professionalitet och fördjupa sina färdigheter.

Under en vecka i september besökte hon Stockholm och föreläste för förstelärare och skolledare. Nedan finner du hennes föreläsning filmad samt presentationsmaterialet hon använde, dels under föreläsningen och dels under efterföljande seminarier. Läs också blogginlägget Lärarens livslånga lärande om händelsen.

Helen Timperley om professionellt lärande - Del 1

https://www.youtube.com/watch?v=asWoxqxRf5w

Helen Timperley om professionellt lärande - Del 2

https://www.youtube.com/watch?v=aaKhqh-TH6w

Senast uppdaterad 9 september 2014