Mei Lai om problembaserad metodutveckling

  •  

 http://www.youtube.com/watch?v=QwV7rTw3AmQ&feature=youtu.be

”Praktiknära forskning” en presentation av Mei Lais föreläsning i Stockholm den 29 oktober 2013.

– För att kunna lösa problem i skolan måste man se de verkliga orsakerna till problemen och inte fatta beslut efter lösa antaganden. Därför bör man integrera ett forskarperspektiv i lärarens roll, menar Mei Lai.

Mei Lai från University of Auckland i Nya Zeeland har lång erfarenhet av att arbeta med systematisk professionsutveckling för lärare, användning och analys av data i skolutveckling och av problembaserad metodutveckling.

Ett forskarperspektiv i skolvardagen

Praktiknära forskning handlar om att använda forskningen för att stärka lärarens och skolledarens roll. Det handlar inte om att läraren ska bli forskare utan att integrera ett forskarperspektiv i lärarens roll. Det leder till att lärare och skolledare kan fatta beslut utifrån relevant kunskap, istället för att fatta snabba beslut som kanske mer bygger på antaganden. Om man inte säkerställer att man har relevant kunskap uppstår en diskrepans mellan vad man vill skapa och vad man faktiskt skapar.

För att integrera praktiknära forskning i skolornas vardag krävs ett samarbete mellan skola, forskare och andra aktörer i samhället. menar Mei Lai. Mei Lai ger ett exempel på då antaganden om barns svaga läsförmåga leder till fel slutsats. Tid 00:11:15.

Ordentlig kartläggning krävs

Man måste förstå problemet för att kunna lösa det. Därför krävs en ordentlig kartläggning för att hitta de verkliga orsakerna bakom ett problem säger Mei Lai. Hon ger publiken en övning, Vad är ett typiskt antagande i din kontext? Tid 00:17.28.

Undervisning och i forskning har många gemensamma kvalitéer menar Mei Lai. Reflektion, kunskapsbaserade beslut, konstant förbättring och utveckling är några gemensamma nämnare.

Länkar

Läs mer om Mei Lai

Senast uppdaterad 10 december 2013