Samarbeta för elevernas skull

  •  

Professor Andy HargreavesProfessor Andy Hargreaves anser att lärare måste samarbeta mer för att klara framtidens utmaningar.

Professor Andy Hargreaves river ner applåder från förstelärare, lektorer och skolledare efter sin föreläsning på Leda lärande. Han levererar sin kritiska analys av det svenska skolan med humor och lockar till skratt. Som fastnar i halsen.

– Hela världen brukade titta på Sverige och hur ni arbetade med skolan. Nu har ni hamnat långt efter. De kommande fem åren kommer världen hålla ögonen på er för att se om ni lyckas vända utvecklingen.

Bittert att svälja.

Vad gör skolor framgångsrika?

Andy Hargreaves tillhör Lynch School of Education vid Boston College i USA men ägnar en stor del av året till att resa och studera olika skolsystem och vad som gör dem framgångsrika.
– Det finns många skolsystem som presterar bra i PISA, men det finns andra faktorer för att mäta framgång. Ett viktigt mätvärde är välbefinnande och hälsa, både mental och fysisk, för barn och ungdomar. För att identifiera en effektiv skola måste vi titta på skolsystem som lyckas kombinera resultat med likvärdighet och vars elever mår bra.

Vilka skolsystem lyckas med det?

– Det finns länder som lyckas bra i resultat men inte så bra på välmående, speciellt med trivsel i skolan. Nederländerna lyckas bra på båda, det är ett mångkulturellt samhälle som ofta ligger i topp när det handlar om barns välbefinnande, familjeliv och skolor. Även Kanada lyckas kombinera höga resultat och välmående elever.

Andy Hargreaves säger att vi inte ska jämföra oss med skolsystem som skiljer sig för mycket från Sverige, som skolorna i olika asiatiska länder. Istället ska vi titta på system som liknar vårt men som presterar bättre inom vissa områden.

Höj statusen!

En av de viktigaste förändringarna som måste genomföras i svensk skola är enligt Andy Hargreaves en statushöjning av läraryrket.

Det pågår en diskussion i Sverige om att höja lärarens status.

– Det är bra!

Vilka är enligt dig de viktigaste stegen för att lyckas med detta?

– Det ena är hur samhället ser på lärare, undervisning och lärares status. Det baseras på hur media och politiker talar om lärare. Den andra parametern är hur lärare ser på sig själva. Om lärare känner att de arbetar i ett yrke där de inte har mandat eller handlingsfrihet kommer statusen att sänkas inom den egna kåren. Lärare måste få använda sin expertkunskap till att hjälpa elever att lyckas i skolan, utan en massa byråkratiska regler som tar ifrån dem deras handlingsutrymme.

Bilden av läraryrket 

Hur förändrar vi bilden av läraryrket?

– Det finns två strategier. På samhällsnivå handlar det om att lärare får tillräckligt hög lön så att de kan konkurrera med andra högavlönade yrken och inte väljs bort. Jag vet att Sverige arbetar på detta efter att under lång tid inte ha betalat sina lärare så bra. Politiker ska tala mer positivt om lärare och läraryrket, vilket jag också förstår håller på att ändras. Inom lärarkåren måste arbetsvillkoren förbättras med minskade byråkratiska krav och att lärare samarbetar mer kring elevernas lärande, innehållet i undervisningen och kring bedömning. Professionalitet innebär att människor arbetar tillsammans, inte ensamma. Lärarkåren måste bli inställd på att samarbeta mer och inte fokusera ensidigt på den egna undervisningen.

Ett system med yrkesskickliga lärare som är motiverade, känner arbetsglädje och tillsammans tar ansvar för eleverna är mycket mer effektivt än lärare som arbetar ensamma. När personer tar ansvar för sin profession och agerar professionellt måste de inte kontrolleras i samma utsträckning, det blir mindre byråkrati och mer självbestämande.

Förstelärarnas roll

Andy Hargreaves anser att förstelärarna har en viktig roll i arbetet att få lärare att samarbeta mer. Enligt honom är deras uppgift som ledare att vara experter på undervisning och att ha färdigheten att hjälpa andra lärare att bli effektiva pedagoger. 

– På bra skolor cirkulerar kunskaper och expertis så att alla lärare utvecklas. För att lyckas med detta behöver vi lärare som är bekväma med att arbeta med andra vuxna, kan dela med sig av sin kunskap utan att mästra eller bli ängsliga. De ska kunna stödja många olika typer av lärare, de som är nya i sin roll och lärare som har lång erfarenhet, lärare som är mycket kompetenta och lärare som kämpar med sin undervisning.

Ska förstelärarna arbeta med egen undervisning och elever i klassrummet?

– Det finns en stor hunger bland lärare efter pedagogiskt ledarskap och många är intresserade av att arbeta med detta, så länge som det inte tar dem ut ur klassrummet. Om de vore redo att göra det offret skulle de bli rektorer. Men förstelärarna behöver även tid och resurser att arbeta med de andra lärarna för att utveckla undervisningen. Då kommer förstelärarreformen bli effektiv.

Andy Hargreaves kommer efter Stockholms besöket resa vidare till Norge och sen till Asien och Australien, det är många som vill höra honom tala. Skolan är en utmaning i alla länder men Andy Hargreaves menar att man måste gräva där man står. 

– Titta på vad ni har för förutsättningar, utmaningar och styrkor, det finns gemensamma nämnare för framgångsrika skolsystem men varje land har sina egna utmaningar, avslutar han.

En längre version av intervjun med Andy Hargreaves kommer att publiceras i Lära nummer 5 2015 som kommer ut till skolorna 9 november.

Se Andy Hargreaves filmade föreläsning. 

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 5 oktober 2015