Samarbete stärker en skola på vetenskaplig grund

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=TUBUTTLmtIM

Se seminariet Skolutveckling på vetenskaplig grund – hur når vi dit? från Almedalen där Ifous, Stockholms stad och övriga huvudmän deltog.

Tillsammans med fyra andra skolhuvudmän har Stockholms stad fördjupat samarbetet med skolbranschens forskningsinstitut Ifous för att stärka en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut för skolbranschen. Institutet arbetar främjande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att stimulera, finansiera och sprida skolforskning.

– Stockholms stad har samarbetat med Ifous sedan institutet startades och detta är en naturlig utveckling för oss i vårt arbete att stärka den klassrumsnära forskningen, säger utbildningsdirektör Tony Mufic om det fördjupade samarbetet.

De övriga huvudmännen är AcadeMedia, Helsingborgs stad, Kunskapsskolan och Nacka kommun. Tillsammans med Stockholms stad representerar huvudmännen cirka 1 500 skolor, 300 000 elever och 30 000 lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Samtliga går in med en miljon kronor var i partnerskapet.

– Tillsammans med de andra huvudmännen stärker vi lärarnas professionella utveckling. Det är ett arbete som kommer att gynna alla skolor och stärka Stockholm som ledande kunskapsregion i Sverige och internationellt, fortsätter Tony.

Vi bygger FoU–miljöer på skolor

Katarina Arkehag, FoU–chef på utbildningsförvaltningen ser samarbetet som ett innovationstänk där flera huvudmän arbetar tillsammans för att skapa strukturer för FoU–miljöer på skolor. Genom att flera huvudmän går ihop utvecklas en gemensam kunskapsbas och samarbetet med lärosäten i regionen och nationellt stärks.

– Det är ett långsiktigt samarbete vi investerar i för att lärare och skolledare ska ha tillgång till aktuell forskning och utveckla FoU–arbetet på våra skolor, säger hon.

En FoU–miljö kännetecknas av att man identifierar frågeställningar i undervisningen eller på skolan. Utifrån dessa arbetar man systematiskt tillsammans för att utveckla ny kunskap genom att reflektera, pröva, skruva på processen och dokumentera det man kommer fram till.

– Ifous medlemskapet hjälper oss att sprida kunskap och knyta nya kontakter till lärosäten och till andra huvudmän som arbetar med FoU. Vi bygger vidare på expertis som redan finns. Tillsammans blir vi starkare, säger Katarina.

Ifous medlemskapet ger också lärare och skolledare i Stockholms stad tillgång till forskningsmagasinet Skolporten, olika FoU–projekt, utvecklingsartiklar och andra möjligheter till professionsutveckling.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 7 juli 2016