Slöjd

  •  

Slöjd på NordiskaSlöjd på Nordiska

"Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling." (Ur Kursplan för Slöjd, Lgr11)

Pedagogisk bedömning av Vivecka Lindbergs november 2012

Länktips

Länkar för din undervisning i slöjd

Här hittar du massor av länkar med tips och inspiration i slöjdämnet. Tycker du att någon saknas? Mejla oss på pedagogstockholm@stockholm.se

 

Andreas Broman, Jenny Frohagen och Janice Wemmenhag

Skolslöjd för slöjdlärare - idéutbyte och fortbildning

När Nordiska museet uppmärksammade 
slöjd med en utställning passade  slöjdlärare från hela regionen på att träffas för att dela med sig av sina erfarenheter. 
Här finns också dokumentation från träffarna.

Slöjd

Swedish sloyd - svensk träslöjd ute i världen

Anna Alm vid Lunds universitet har just avslutat sin doktorsavhandling om Nääs och slöjdutbildningen där. Den fanns kvar ända fram till 1960-talet och lockade folk från ett 40-tal länder. Utomlands blev idéerna kända under begreppet ”Swedish sloyd”. Systemet gick ut på att eleverna skulle göra funktionella saker, som de fick ta med sig hem och som skulle fungera i deras vardag.

Lärprocessen i slöjdämnet är synlig

Kunskap och förståelse i hantverk har en synlig karaktär. Läraren kan direkt se vad studenten inte förstått, säger Anna Ekström, som har undersökt studenters lärande inom textilhantverk. Läs också om  ”iSlöjd – egen dator i slöjden” och andra forskarintervjuer kopplade till slödämnet.