Integrerad slöjd suddar ut könsroller

  •  

När eleverna på Söderholmsskolan designade, byggde och inredde dockskåp fick de träna närapå alla förmågor i läroplanen för ämnet slöjd. Och så blev de varse att både mjuka och hård material behövs för att bygga hus.

Tidigare ville de flesta killarna helst vara i träslöjden och tjejerna i textilslöjden. Genom projekt Dockskåp har eleverna i årskurs fyra, fem och sex på Söderholmsskolan ändrat inställning.

– I läroplanen betecknas slöjd som ett ämne och nu ser eleverna också det så. Inga elever delar upp det i kill- och tjejslöjd (trä- och textilslöjd reds. anm.). längre. Vi har slöjd helt enkelt, säger slöjdlärare Harri Varonen.

Under åtta höstveckor fick eleverna uppdelade i grupper bygga och inreda dockskåp. I arbetet med allt ifrån takresning till soffbygge tränade de samarbete och fick praktiskt möta och uppleva hur hårda och mjuka material samverkar, precis såsom Lgr 11 föreskriver.

För att ytterligare förmedla och tydiggöra läroplanens mål för slöjdämnet har Harri Varonen och hans kollega Carina Olavsdotter utformat en Måltavla med bildstöd.

– Med måltavlan sammanfattar vi själva essensen av det som står i läroplanen för slöjdämnet och bildstödet ger alla elever möjlighet att lära sig de ämnesspecifika begreppen, säger Harri Varonen.

Nätverk för slöjdlärare i Skärholmen

Både han och Carina Olavsdotter är mycket nöjda med sin arbetssituation på Söderholmsskolan.

– Skolledningen stöttar oss i allt och ser slöjden som ett viktigt ämne, säger Carina Olavsdotter.

För dryga året sedan bildade de två också ett nätverk för slöjdlärarna i Skärholmen. Två gånger per termin träffas de för att ventilera och diskutera aktuella frågor kring slöjdämnet.

– Det allra viktigaste med nätverket är att vi ska se till att får en likvärdig bedömning oavsett vilken skola de går i, säger Harri Varonen.

Helene Lumholdt

Senast uppdaterad 5 april 2017