Skolslöjd för slöjdlärare - idéutbyte och interaktiv fortbildning på Nordiska museet

  •  

Jenny Frohagen licentiand i slöjd, Andreas Broman och Janice Wemmenhag slöjdlärare från Gustaf Vasa-skolan.Jenny Frohagen licentiand i slöjd, Andreas Broman och Janice Wemmenhag slöjdlärare från Gustaf Vasa-skolan.

Från att ha varit ett ämne där läraren haft en stor frihet att tolka kursplanen och utforma sin undervisning har slöjdämnet i den nya läroplanen blivit mer styrt.

Det menar Margareta Westman och Inga-Lisa Tärnström-Birming, två textilslöjdlärare från Botkyrka som tagit sig till Nordiska museet för att delta i fortbildningskvällen Skolslöjd för slöjdlärare - idéutbyte och interaktiv fortbildning.

– Att bedöma elevers sätt att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck i en mångkulturell miljö – det blir en utmaning.

Och de är inte ensamma att tycka det, visar det sig. Vi är på Nordiska museet och föreläsningssalen är fullsatt: det är den tredje och avslutande träffen som närmare 200 slöjdlärare från hela Mellansverige hörsammat. Det är ganska tunnsått med fortbildning för slöjdlärare vilket kan förklara den stora uppslutningen.

Workshops med inspiration

Vid de förra träffarna har deltagarna fått ta del av varandras planeringar och i workshops givit synpunkter och förslag på förbättringar. Den tredje träffen ska ägnas åt två genomförda forsknings- och utvecklingsarbeten i slöjdundervisning och hur bedömningen av dessa har gjorts. Jenny Frohagen, licentiand i forskarskolan för ämnesdidaktik och en av initiativtagarna till arrangemanget, Janice Wemmenhag och Andreas Broman ska presentera sin learning study som gjorts i årskurs 5 på Gustav Vasa skola. Den visar hur man undervisar i och bedömer symboliska uttryck i slöjdföremål, i det här fallet samisk kultur. (Länk till presentationen finns längst ner). Det andra arbetet som presenteras under kvällen handlar om dokumentation och bedömning i årskurs 7-9 som gjorts på Mörbyskolan.

Fortbildningen har arrangerats av Nordiska museet tillsammans med Stockholms stad i samband med utställningen Skolslöjd. Själva utställningen som öppnades i februari och pågår ett år framåt, skildrar slöjdämnet i svensk skolas historia. ”Skolslöjd är så mycket mer än stenhårt virkade grytlappar och knubbiga smörknivar” står det i museets informationsfolder, vilket väl manifesteras i utställningen.

Nytt nätverk för slöjdlärare

Här finns allt från babykoftor och skoknektar till sinnrika föremål i återvinningsmaterial. Allt från behovsslöjd till innovativa lösningar utförda av kreativa skolbarn från alla tider skolämnet funnits. Aldrig tidigare har intresset varit så stort att bidra med föremål till en utställning konstaterar personalen på Nordiska museet.

Ett annat viktigt syfte med fortbildningskvällarna har varit att starta ett nätverk för slöjdlärare, vilket numera är gjort.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Läs Pedagog Stockholms blogg från museet

Vi besökte Nordiska museet och utställningen Skolslöjd en av fortbildningskvällarna då närmare 200 slöjdlärare hade samlats. Se vilket föremål som blev redaktionens favorit...

Senast uppdaterad 17 januari 2013