Språkutveckling

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL902C142E6DB61B5F

Litteracitet och flerspråk

Litteracitet och flerspråkighet

Vi arbetar med litteracitet och flerspråkighet och ger utvecklingsstöd till kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasium i Stockholm stad. Pedagoger och skolledare kan vända sig till oss när skolan har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt.

 

Läs- och språksatsningen

Arbetar du och din skola med att utveckla undervisningen i läsning och läsförståelse? Vill du lära dig att undervisa i läsförståelse- strategier och knyta dessa till metakognitiva strategier samt bli säkrare på att bedöma elevers läsning och veta vad forskning säger?

Medioteket en resurs för skolbiblioteken

Nu pratas det skolbibliotek på längden och tvären och diskussionerna går heta i press och sociala medier. Mediotekets skol-biblioteksgrupp erbjuder flera tjänster.