Att skriva sig till läsning

  •  

http://www.youtube.com/watch?v=M9LAt4srXzg

Att skriva sig till läsning med digitala verktyg

Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen.

Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL.

Kontakt på Medioteket

Carola Rehn-Lindberg
Telefon 08 508 33 258
carola.rehn-lindberg@stockholm.se

Filmer om ASL som du kan låna genom Medioteket

Skolfront- Ut med blyertspennorna, in med datorer. På Kungsgårdens skola i Sandviken får förstaklassarna inte lära sig att skriva med penna. Lärarna arbetar efter forskaren Arne Tragetons metod där eleverna bara arbetar med datorer det första året.

Ut med penna och papper, handskrift och abc-böcker

In med tangentbord, dator och barnens egenproducerade läseböcker. Forskaren Arne Trageton, från Norge, vill förändra läs- och skrivinlärningen i grunden. Vid ett seminarium delade lärare från Stockholm med sig av sina erfarenheter och fick goda råd av forskaren Trageton.

Att skriva sig till läsning med iPad

Snösätraskolan använder iPads i kombination med tragetons metod "Att skriva sig till läsning".

Senast uppdaterad 26 juni 2017