Ut med penna och papper, handskrift och abc-böcker

  •  

In med tangentbord, dator och barnens egenproducerade läseböcker. Forskaren Arne Trageton, från Norge, vill förändra läs- och skrivinlärningen i grunden. Vid ett seminarium på Medioteket delade lärare från Stockholm med sig av sina erfarenheter.

Arne Trageton och lärare på seminarium

Lärare från tolv skolor i Stockholm deltog i seminariet. Alla var där med en förväntan på ett erfarenhetsutbyte mellan forskaren och praktikern.

Under de gångna tre åren har ca 650 lärare varit på kurs på Medioteket i arbetssättet ”Att skriva sig till läsning med datorn” och några var alltså på plats för att utbyta erfarenheter, få stöd och inspiration att gå vidare.

Alla deltagare berättade om sina erfarenheter och Arne Trageton kommenterade och kompletterade med stöd och goda råd. Exempel på vad eleverna skrivit och läst i förskoleklass, åk 1 och åk 2 skickades runt och deltagarna hjälptes åt att fundera över hur man kan utmana och utveckla elevernas kunskaper och färdigheter.

Arne Trageton är noga med att det ska vara mycket bilder i barnens arbeten, egenproducerade i första hand. Han hänvisade till Vygotsky som säger att bildspråket är det primära, det universella språket. Därför ska också elevernas texter smyckas med bildspråk. Arne Trageton anser att minst 50 procent av ”texten” ska vara bilder.

Den multimodala texten består av både text och bild och bilderna ska stödja innehållet i texten. Det är lätt att öka textstorleken för elever som inte skriver så mycket, styckeindelning ofta, det ska vara lätt att läsa för nybörjarläsare.

Det är spännande och lärorikt att se och höra hur andra pedagoger tänker kring skrivandet och läsningen och vi gör här ett försök att sammanfatta vad pedagogerna som deltog förde fram.

Askebyskolan

På Askebyskolan är det flera lärare som tillämpar ASL i åk 1 och uppåt. Nu finns det en ambition att alla förskoleklasser ska arbeta med datorskrivning för att tidigt träna skriva och läsa. Man vill få en kontinuitet i arbetssättet och att alla elever får använda datorn i skolan.

Snösätraskolan

Snösätraskolan har en lärare i åk 1 och IT-pedagogen börjat med datorskrivning enligt Tragetons metod och barnen skriver och skriver. Läser gör de också, samtliga har knäckt läskoden på mindre än en termin. Eleverna skriver ofta, gärna varje dag. Eleverna skriver även på Ipads. Skrivandet på iPads har fungerat riktigt bra, de är lätta att hantera i klassrummet. Besök Snösätras blogg här

Ålstensskolan och Bredängsskolan

Johanna på Ålstensskolan arbetar i en etta som redan i förskoleklass fick ”Skriva sig till läsning”. Språk- och lässatsningen startade ett litet projekt på Bredängsskolan och Ålstensskolan och Johannas klass ingår. Här skriver barnen mycket, ofta och gärna. Om allt! Skolarbete, sagor, sportreferat, ordlistor, familjen etc. Se filmen här

Bäckahagens skola och Skanskvarnssskolan

Ylva från Bäckahagens skola berättade om sitt intressanta arbete på Skanskvarn tillsammans med elever med flera funktionshinder. Om hur de använde datorskrivande för att kommunicera och hur omvärlden blev mer och mer intressant.

Hammarbyskolan

Helene på Hammarbyskolan är specialpedagog. Eleverna kommer numera i par till hennes studio och de skriver och läser och framställer fina böcker. Träningen pågår i intensivperioder men när den är över vill eleverna inte sluta med arbetet att skriva på detta sätt. Motivationen är på topp liksom arbetsglädjen.

Stöder läroplanen

Arne Trageton poängterade att det i vår nya läroplan i svenska uttryckligen står att eleverna ska skriva på datorn (mål för åk 3). Alla lärare och pedagoger bör fundera över hur mycket. Hur stor del av elevens sammanlagda skrivning ska ske på datorn respektive för hand? Olika mycket i olika åldrar? När är man mer motiverad att skriva med penna? När man behärskar tekniken eller för att träna?

Arne Trageton anser att elever måste kunna läsa bättre i dagens samhälle och därmed måste vi höja nivån på undervisningen. Bland annat bör eleverna lära sig att sökläsa bättre.

Det är effektivt att arbeta i par vid datorn. Samtalet mellan eleverna som skriver som är lärorikt och stimulerande. En lärare videofilmade sina elever när de skulle skriva en dikt.  Dikten blev på sju rader. Men när läraren skulle återge samtalet mellan eleverna skriftligt, skrev hon ut sju sidor text på datorn. Så mycket hade eleverna diskuterat och samtalat under skrivprocessen för att skapa diktraderna. Intressant var också att elevernas samtal höll sig till ämnet hela tiden. Språk, stavning och innehåll diskuterades, de höll koncentrationen på innehåll och form i samtalet.

Kontaktperson

Carola Rehn Lindberg, Medioteket
carola.rehn-lindberg@stockholm.se 
Telefon 08 508 33 258

Senast uppdaterad 26 juni 2017