Boksamtal gav Jenny första Pennsvärdet

  •  

Jenny Söderhjelm Larsson är förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan i Älvsjö och den allra första mottagaren av Pennsvärdet. Foto: Robert BlombäckJenny Söderhjelm Larsson är förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan i Älvsjö och den allra första mottagaren av Pennsvärdet. Foto: Robert Blombäck

I våras belönades Jenny Söderhjelm Larsson med Pennsvärdet för sitt arbete med att främja elevernas språkutveckling och kreativitet.

– Alla ska få ta del av glädjen och magin i att skriva och läsa, säger hon.

Jenny Söderhjelm Larsson slår sig ner vid bänkarna som bildar en ö mitt i klassrummet. På jackans slag har hon ett vackert smycke av silver. Det är ett svärd med blankputsat handtag, som övergår i en kantig penna med matt yta och vass udd.

– Eleverna var nyfikna på hur pennsvärdet såg ut, så jag tog på mig det i dag.

Berättarminesteriets första lärarpris

Pennsvärdet är namnet på Berättarministeriets lärarpris och Jenny Söderhjelm Larsson är den allra första mottagaren. Hon är förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan i Älvsjö och undervisar i svenska och svenska som andraspråk. Men just nu bryr sig ingen om broschen. Texten är i fokus när den ena läsgruppen i årskurs 5 samlas. Eftersom det är sista skoldagen före sommarlovet handlar dagens samtal om texten till ”Den blomstertid nu kommer”.

– Den här psalmen fanns i en första version år – håll i er nu! – 1695. Hur länge sedan är det? frågar Jenny Söderhjelm Larsson medan hon delar ut ett blad med den moderna texten på ena sidan och den ursprungliga på den andra.

Eleverna räknar och hjälps åt att ringa in den exakta tidsrymden som har förflutit sedan den första versionen.

– 323 år!

Jenny Söderhjelm Larsson förklarar att gruppen ska titta på hur språket har förändrats och sedan prata om varför språk förändras.

– Till sist ska ni få säga vad ni tycker om att vi har den här traditionen att sjunga ”Den blomstertid nu kommer” varje år. Men först: vad är en psalm?En flicka i gruppen svarar snabbt:

– Det är typ en religiös sång som man brukar sjunga i kyrkan.

– Vilken religion?

– Kristendomen.

Våga uttrycka tankar om texten

Det är samtalet om texten som är det viktiga med den här lektionen. Att eleverna ska våga uttrycka sina tankar, ställa frågor och pröva sig fram. För att nå dit måste Jenny Söderhjelm Larsson få alla att våga. I just dessa samtal säger hon aldrig vad som är rätt eller fel. Hon ställer ofta frågor hon själv inte har svaren på och lämnar taltiden till eleverna. Så även i dag, när hon låter eleverna fundera på varför man sjunger just ”Den blomstertid nu kommer” på skolavslutningen, trots att alla i skolan inte är kristna.

– Den handlar om sommaren och sommaren har ingen religion. Den passar alla, säger en flicka som bär slöja.

På Östbergaskolan deltar alla 170 elever i läsgrupper. Tillsammans med mentorn i varje klass håller Jenny Söderhjelm Larsson i två lektioner per vecka från förskoleklass till årskurs 6. Grupperna delas i halvklass och lärarna växlar grupper under läsåret.

– Jag försöker hitta böcker som passar grupperna. Vi arbetar mycket med läsförståelsestrategier och läser även faktatexter.

Cirkulationsbiblioteket - ett gott stöd

Böckerna lånar hon från Cirkulationsbiblioteket. När hon behöver hjälp att hitta passande litteratur brukar hon ringa till deras telefontid för litteraturrådgivning.

– Vi diskuterar vad gruppen kan, vad de behöver, olika aktuella ämnen och om vi ska läsa en klassiker eller en nyskriven bok. De är verkligen skickliga! En bok de har tipsat om är ”Hemliga brev” av Susie Morgenstern som är en riktig pärla. Eleverna pratar fortfarande om den.

Den språkliga variationen på skolan är stor. Eleverna har många olika modersmål och de nyanlända eleverna slussas ut relativt tidigt i sina klasser.

– I en grupp kan det gå elever från nybörjarnivå till avancerad språklig nivå i svenska som andraspråk och elever med svenska som modersmål, säger Jenny Söderhjelm Larsson och förklarar att hon varvar uppgifter med olika svårighetsgrad så att alla elever ska kunna delta.

– Om vi läser ”Ronja Rövardotter” så kan en uppgift vara att beskriva Ronja med tre ord. Det är inte så svårt och alla känner att de kan vara med. Om man får medverka efter egen förmåga blir det ingen press.

Lästekniken har förbättrats

Det är svårt att utvärdera exakt vilken effekt just läsgrupperna har. Jenny Söderhjelm Larsson ser dock att de flesta tycker om att läsa och att lästekniken har förbättrats.

– Tanken från början var inte att fokusera på lästekniken, men det blir effekten när man har en guldstund med läsning två gånger i veckan.

Dagens samtal flyter på nästan av sig självt, på det där viset som ger sken av naturlig fallenhet men som i själva verket är resultatet av ihärdig och målmedveten undervisning. Det som från början var verktyg för läsförståelse har nu blivit en del av elevernas sätt att läsa och prata om text. Eleverna frågar när de inte förstår och prövar att formulera sina tankar även när det är svårt att hitta rätt ord. Den som inte har ordet deltar genom att lyssna.

– En effekt som är tydlig av läsgrupperna är att alla vill medverka och tycker det är kul. Man ser sig själv som läsare och vill prata om litteratur och läsning. Det har påverkat deras bild av sig själva.

Biblioteket och slukaråldern

Lärarens läsglädje verkar ha smittat av sig på eleverna. När Jenny Söderhjelm Larsson tänker tillbaka på sin egen barndom tänker hon på böckerna.

– Min mamma och bonuspappa är lärare. Min pappa var en storläsare och läste jämt, så jag har fått det i mig tidigt.

Men under uppväxten i Uppsala på 1970-talet var det inte skolan utan biblioteket som formade henne mest. I skolan var det fröken, kateder och guldstjärnor. Fylla i böcker och leka i skogen på rasten.

– Det var inget fel på den skolgången men heller inget speciellt. Men biblioteket var en egen skola för mig. Jag läste otroligt mycket och hade alltid böcker omkring mig. Den där slukaråldern har jag inte riktigt kommit ur!

Efter gymnasiet blev det studier i litteratur och nordiska språk vid Uppsala universitet. Men det var inte förrän hon fyllde 30 år som Jenny Söderhjelm Larsson bestämde sig för att bli lärare och kompletterade sin kandidatexamen med metodik och pedagogik.

Vikten av bra VFU-handledare

– Det var många som klagade på lärarutbildningen då, men jag håller verkligen inte med. Man fick chansen att ta ut en riktlinje för hur man ville jobba som lärare, fundera på vilka dilemman man kan ställas inför. Jag kände mig väl förberedd.

De två VFU-handledarna var viktiga förebilder som bidrog till en bra start i yrkeslivet.

– De visade mig hur kreativt det är att vara lärare. De hade den erfarenhet som jag börjar få nu, och som tillåter att man kan ha väldigt roligt och sprida glädje i undervisningen. Det svåra med att vara lärare är att få grupper att fungera och att hinna med och bemöta på rätt sätt. Med erfarenhet blir det mindre svårt och då växer också kärleken till jobbet.

De senaste 15 åren har hon arbetat i Stockholm, större delen av tiden på Östbergaskolan. Tillsammans med sina elever har hon deltagit i Berättarministeriets verksamhet, som är inriktad på skrivande i socialt utsatta områden. För eleverna har det inneburit att det funnits en annan mottagare än bara läraren när de skriver.

– Det ska inte spela någon roll vilken skola man går i eller vilken bakgrund man har, därför är det roligt att få pris just av Berättarministeriet.

Vill visa på det positiva i läraryrket

Pennsvärdet delades ut av statsminister Stefan Löfven under en högtidlig ceremoni i Observatoriemuseet i våras. I den långa motiveringen står det bland annat att Jenny Söderhjelm Larsson ”utmanar och inspirerar sina elever till att upptäcka och utveckla sitt språk och hitta glädje i dess komplexitet”. I samband med priset fick hon tillfälle att tala om sitt arbete på tv och i tidningar.

– Jag är glad att det finns ett intresse för att prata med mig om allt kul vi lärare gör. Det är viktigt att visa det som fungerar bra i skolan.

Annelie Drewsen

Faktaruta

  • Aktuell: Har fått Berättarministeriets pris Pennsvärdet.
  • Gör: Förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Östbergaskolan. Undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–6 och har läsgrupper med alla elever på skolan.
  • Bor: Bandhagen.
  • Gillar: Att arbeta i skolmiljö – en arbetsplats som är kreativ med utmaningar, utveckling och många spännande idéer.
  • Ogillar: När barnperspektivet, det vill säga synen på barns rättigheter, inte finns med vid politiskt beslutsfattande.
  • På lediga stunder: Umgås med familjen, vara utomhus. Simma på sommaren, skidor på vintern och skogen höst och vår.
  • Läser: Massor, hela tiden. Skönlitteratur, deckare, pedagogisk litteratur och barn- och ungdomslitteratur till våra läsgrupper.
  • Lyssnar på: Pop och rock.

Senast uppdaterad 13 januari 2019