Språkutveckling - Inspiration och fördjupning

  •  

Här hittar du studiehandledningar, uppsatser, rapporter och reportage som alla på ett eller annat sätt berör nyanlända, flerspråkighet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Studiehandledningar till Gibbons böcker

Här finns studiehandledningar till Pauline Gibbons båda böcker för dig som vill arbeta med böckerna tillsammans med kollegor på den egna skolan eller andra skolor. Studiehandledningarna är framtagna av lärare som deltog i en cirkelledarutbildning 2007-2012.

Uppsatser och rapporter

NC, Nationellt centrum för andraspråk, har samlat ett flertal uppsatser och vetenskapliga artiklar på sin hemsida: http://www.andrasprak.su.se/forskning/uppsatser-och-vetenskapliga-artiklar

Reportage

Tema språk- och kunskapsutveckling

Tema nyanlända

Senast uppdaterad 17 oktober 2016