Ladda ner studiehandledningar till Pauline Gibbons två böcker

  •  

Studiehandledningar till Gibbons böcker ”Stärk språket, stärk lärandet” (F-6) och ”Lyft språket, lyft tänkandet” (7-9 + gymnasiet)

Här är studiehandledningar till Gibbons båda böcker och att ladda ner för er som vill arbeta med böckerna tillsammans med kollegor på den egna skolan eller andra skolor.

Här finns också en checklista över vad som bör vara klart innan arbetet startar. Studiehandledningarna är framtagna av lärare som deltagit i Språkforskningsinstitutets cirkelledarutbildning 2007-2012.

Vid varje kurstillfälle har nya tillägg gjorts, så att det ska finnas frågor och uppgifter som passar både olika åldersgrupper och olika ämnen. Tanken är att alla ska kunna hitta frågor och uppgifter som passar den skola/grupp man arbetar med. Det är alltså inte meningen att man ska använda ALLA frågor eller ALLA uppgifter – utan de som passar bäst.

Passar som studiecirkel 

Studiehandledningarna är framtagna för att passa ett studiecirkelupplägg i grupper om 6-8 lärare. Det bästa är om det finns flera lärare som kan leda cirklar, så att alla lärare på skolan kan arbeta med boken samtidigt.

Upplägget bygger på att alla läser ett kapitel som man sedan diskuterar tillsammans och att varje lärare mellan träffarna provar någon av uppgifterna i sina klassrum.

Kontakt

Har ni frågor om hur ni kan lägga upp arbetet på skolan får ni gärna kontakta oss på Språkforskningsinstitutet. Se kontaktuppgifter till höger.

Senast uppdaterad 7 april 2014