Läs och språksatsningen

  •  

Språket är avgörande för kunskapen. Därför satsar utbildningsförvaltningen i Stockholms stad på läs- och språkutveckling.

Upptäcka läs- och skrivsvårigheter

Stockholms stad vill hitta metoder för att du som lärare tidigt ska kunna upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. För att kunna stödja dem som har svårigheter, men också för att se och utmana elever som älskar språk. 

För att kunna följa elevernas läsutveckling används det digitala läsutvecklingsschemat LUS i Stockholms skolwebb.

Ge lust till språket

Vi vill hitta arbetsformer som ger eleverna lust att läsa och skriva, och därför är läs- och språkutveckling är ett av våra prioriterade områden, från förskoleklass till årskurs 9.

Närhet till bibliotek

Språksatsningen handlar också om tillgängligheten till bibliotek. Det ska alltid vara nära till närmaste bok, fler ska kunna ta del av bibliotekens stora utbud och service.

Vill du delta i läs- och språkutvecklingsaktiviteter? Håll utkik här på Pedagog Stockholm efter nya aktiviteter.

Kontakt

Senast uppdaterad 2 februari 2017