Läs- och språkutvecklare

  •  

Vill du bli läs- och språkutvecklare?

Sammanlagt finns idag runt 220 läs- och språkutvecklare i Stockholms stad. Deras uppdrag är att vara utbildningsförvaltningens kontaktperson i läs- och språksatsningen och stödja den enskilda skolans lokala satsning på läs- och språkutvecklande arbete. Det finns nätverksgrupper som stöd för de lokala läs- och språkutvecklarna.

Om du är intresserad

Det är rektor som utser skolans lokala läs- och språkutvecklare. Om du vill bli språk- och läsutvecklare, tala med din rektor och berätta att du är intresserad. Din rektor anmäler dig till Toura Hägnesten.

För mer information

Toura Hägnesten, tfn. 08-508 33 848,
toura.hagnesten@​stockholm.se

Senast uppdaterad 28 maj 2018