Språk-, läs- och skrivutveckling pågår

  •  

http://www.youtube.com/watch?v=mbYIaM9omDU

http://www.youtube.com/watch?v=sDvbsNA14q4

Utbildning för språkutvecklare i samarbete med NCS

15 lokala läs- och språkutvecklare vid Stockholms grundskolor har under 2009 erbjudits speciella fortbildningsinsatser i samarbete med NCS, Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, Skolverket. Totalt deltog runt 200 deltagare från 155 kommuner i satsningen som riktade sig till hela landet.

Lärarna arbetade med att systematisera och samordna språk-, läs- och skrivutvecklingen på sina respektive skolor, relaterat till den pågående språksatsningen i Stockholm stad. Deltagarna fick också möjlighet att planera och påbörja ett utvecklingsarbete med stöd av sin handledare Toura Hägnesten som är utvecklingslärare på utbildningsförvaltnningen i Stockholm.

Satsningen grundades på tre begrepp framtagna av NCS:

  • Anpassning
  • Elevnära
  • Textrörlighet

Deltagarnas utvecklingsarbeten utgick från följande åtta punkter:

1. kartlägga förutsättningar och behov av språk-, läs- och skrivutveckling
2. analysera och värdera förutsättningar och behov
3. formulera målsättningar
4. skapa organisatoriska strukturer
5. ta fram en åtgärdsplan
6. planera och eventuellt påbörja arbetet i åtgärdsplanen
7. följa upp målsättningar
8. analysera och bedöma måluppfyllelsen
Information och inbjudan gick ut till stadens rektorer i början av året och urvalet av deltagande språk-, läs- och skrivutvecklare har skett centralt på utbildningsförvaltningen.

Följande skolor deltog i satsningen:

• Beckomberga skola
• Bäckahagens skola
• Kungsholmens skola
• Grimstaskolan
• Herrängens skola
• Kvickentorpsskolan
• Nockebyhovsskolan
• Nybohovsskolan
• Skanskvarnsskolan
• Slättgårdsskolan
• Snösätraskolan
• Östermalmsskolan

För mer information om Stockholmsgruppen kontakta:

Toura Hägnesten, tfn. 08-508 33 848, toura.hagnesten@stockholm.se

Material från seminarier och föreläsningar

NCS har efter varje möte lagt ut Power Point-bilder, föreläsningar med ljud, referat samt intervjuer på webben. Läs mer på länken längre ned på sidan.

Sju av lärarna från Stockholms projekt presenterades på en nationell konferensdag den 10 februari 2010. Konferensen videofilmades och en redigerad kortversion kan du se högst upp på den här sidan.

Senast uppdaterad 13 februari 2013