Språkutveckling på sex skolor i Stockholm

  •  

Längre ned på den här sidan kan du ta del av hur sex skolor i Stockholm har arbetat med språkutveckling.

  1. Slättgårdsskolan: Utvecklingsarbete på Slättgårdsskolan- Christina Forslin och Mary Syberg
  2.  Herrängensskola: Herrängens skolas språk-, läs- och skrivutvecklingsplan- Christina Falgén
  3. Kungsholmens grundskola: Utvecklingsarbete omläsutveckling på Kungsholmens Grundskola F - 5- Niclas Bryntesson
  4. Kvickentorpsskolan: Språklyftet på Kvickentorpsskolan- Eva Gustafsson
  5. Östermalmsskolan: Språkutveckling genom skönlitteratur vid Östermalmsskolan - Kristina Odevall
  6. Grimstaskolan: Språkutveckling på Grimstaskolan- Margareta Lundmark

Senast uppdaterad 13 februari 2013