Läshund ger läslust

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=OrM4r7hkKjE

På Mälarhöjdens skola får elever med lässvårigheter läsa för kompishunden Rufsa. Flera av dem har gjort stora framsteg i läsningen och lärare, föräldrar och elever vittnar om att stressen kring lästräningen har minskat.

– Det är för att hon är så mysig, säger eleven Marcus Nordström. Jag blir lugn med henne.

Eva Svensson är pedagog och hundförare som arbetar med lästräning och samspelsövningar med Rufsa, en utbildad och certifierad terapi- och kompishund. Hon berättar att lästräningen med läshund är en lugn, mysig och rolig stund där eleven i lugn och ro lästränar genom att högläsa för Rufsa.

– I samspelet och leken kommer det fram många positiva sidor hos eleven. Rufsa lockar fram andra sidor än den ordinarie undervisningen. Eleven får öva sig på empati, ansvar och respekt. Det blir en positiv stämning kring lästräningen.

Mälarhöjdens skola har haft läshund sen höstterminen 2014 men föregångaren finns på Årstaskolan där man har arbetat med kompishund sedan 2012 och kommer fortsätta med det eftersom arbetet märks på elevresultaten.

– Vi kallar dem för kompishundar eftersom de gör så många andra uppdrag än lästränar med eleverna. Till exempel tränar de socialt samspel och närhet. Vi har ibland använt dem med elever som har svårt att komma till skolan av olika skäl och då har hundarna hämtat upp dem i hemmet på morgonen, berättar biträdande rektor Åke Holmlin.

Årsta skolan är den första skolan i Stockholm där skol-, läs-, kompishund ingår i elevhälsoteamet som en tillgång och resurs för barn med behov berättar Cecilia Danielsson, VD på Hundens Hus, som utbildar kompishundar. Hon berättar att hundar används för att stimulera läslust på Kulturhuset vid Sergels torg och i ett biblioteksprojekt i södra Sverige.

– Det viktigaste egenskaperna för en skolhund är att den tycker om barn, kan samspela med en tredje person, klarar av närhet, skoj, stim och kan vara passiv, säger Cecilia.

Fortsätter under hösten

Läshundprojektet på Mälarhöjdens skola föregicks av flera års funderingar på skolan, men det lossnade när Eva skrev till rektor Anne-Marie Julin och erbjöd ett färdigt koncept och var certifierad hundförare.

– Då tänkte vi att det var värt att pröva, och det var det! säger Anne-Marie med eftertryck.

Hon berättar att de ska fortsätta med kompishund till hösten. Det är hårt tryck på tiderna med Rufsa, det är många elever som vill och behöver stöd i sin läsning. Därför kommer de att från och med höstterminen bara få gå två månader intensivt hos läshund så att alla får chansen.

– Vi ska försöka vara mer flexibla med tiden. Hon är ju bara här fyra förmiddagar i veckan.

Anne-Marie lägger till att det inte är omöjligt att det blir mer tid efterhand för i början var det bara två förmiddagar. Det handlar om att få tiden att räcka till. Eva berättar att Rufsa arbetar mindre än en halvtid i veckan och understryker att det inte får bli så mycket tid på skolan att Rufsa slutar tycka det är roligt att träffa barnen. 

Under våren har femton elever gått till Rufsa och Eva regelbundet. Skolan har uppföljning av samtliga elever var femte vecka och finns det elever som inte vill eller har ro att träna sin läsning får de erbjudandet att gå och träna med Rufsa.

– Det är viktigt att det är roligt och lustfyllt, säger Anne-Marie. Så det är helt frivilligt. 

Maria Ledin, som läser för Rufsa en gång i veckan, har inspirerats till att träna sin egen hund hemma att göra trix.

– Ibland när han är sugen på trix brukar vi träna hemma. Det är roligt att skapa egna trix och se ifall de funkar.

Maria berättar att Rufsa gör saker som Maria sen utvecklar till trix och tränar henne att göra på kommando.

Anne-Marie lyfter fram att egentiden som barnen får med Eva och Rufsa är väldigt viktig för att främja deras läslust och skapa lugn.

– Läshund skapar läslust och vilja att lästräna. Att få upp lusten att läsa är oerhört viktigt för elever som har läsproblematik, konstaterar hon.

– Det är nästan löjligt för det är så magiskt, inflikar biträdande rektor Annette Flodmark. Det har blivit jättestora följdeffekter för vissa elever. Inte bara i läsning utan även att de känner mer ro och kan slappna av.

Båda trycker på att det är lika viktigt med samspelsövningarna som lästräningen för elevens resultat.

– Självkänslan stiger när eleven får träna Rufsa och det blir en ingång till lusten att lära, tilläger Annette.

Allergivänlig och lugnt temperament

En oro när Rufsa skulle börja på skolan var att någon elev skulle få en allergisk reaktion. Det säkerställdes att det inte fanns några hyperallergiska elever på skolan och när Rufsa befinner sig i lokalerna är hon alltid i ett eget, litet rum i expeditionskorridoren med dörren stängd och använder alltid samma ingång. Dessutom är Rufsa en portugisisk vattenhund, en ras som inte fäller något hår och som inte har fet underull. Det gör att många som har en allergi mot pälsdjur klarar av den speciella hundrasen.

– Portugisisk vattenhund har ett lugnt temperament och passar därför för att arbeta med barn, säger Eva.

Idén med läshundar i undervisning kommer från USA där fenomenet kallas ”reading dog” (läsningshund) och är ganska spritt. Där har goda resultaten i läsutveckling för deltagarna belagts i studier, men någon forskning på svenska förhållanden finns inte än. Eva är övertygad att det kommer att komma när det blir vanligare med läshundar i Sverige.

– Läshund är fortfarande ganska nytt här men flera skolor runt om i Sverige jobbar med läshund, berättar hon.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 31 augusti 2015