Läslyftet i Stockholms stad

  •  

Kollegialt lärande på Björkhagens skola.Kollegialt lärande på Björkhagens skola.

Hösten 2015 startade Läslyftet i hela landet. Stockholms stad hade under det första läsåret 27 handledare som drev det kollegiala lärandet kring läs- och skrivdidaktik på 22 kommunala grundskolor. Under hösten 2016 utbildades ytterligare ett nittiotal nya handledare på stadens grund- och gymnasieskolor.

Statsbidrag för handledare i Stockholm

Rektor som är intresserad av att söka statsbidrag för Läslyftet vänder sig till sin grundskole- eller gymnasiechef. Skolor som deltar i Läslyftet med statsbidrag utser handledare som får gå en handledarutbildning i Skolverkets regi. Handledaruppdraget innebär att man leder sina kollegor i ett kollegialt lärande i språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen.

Statsbidraget räcker till 10 procent av en tjänst. Vissa skolor blir tilldelade två handledare, alternativt en handledare på 20 procent. Skolans rektor beslutar vem eller vilka lärare som blir handledare, utifrån Skolverkets kriterier och behovet på skolan. I Stockholms stad är förstelärare prioriterade som handledare.

Läslyftet i Stockholm samordnas av FoU-enheten på utbildningsförvaltningen i nära samarbete med grund- och gymnasieavdelningarna. Skolor erbjuds stöd i det kollegiala lärandet, bland annat i form av handledarträffar.

Att delta i Läslyftet utan statsbidrag

Man kan också delta i Läslyftet utan statsbidrag. Allt fortbildningsmaterial finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen. Skolverket har tagit fram stöd för hur man kan planera deltagande utan statsbidrag. Efter 2018 försvinner möjligheten till statsbidrag, men portalen kommer att finnas kvar för skolor som vill arbeta vidare på eget initiativ.

I Stockholms stad erbjuds skolor som deltar i Läslyftet utan statsbidrag olika former av stöd av FoU-enheten. Det handlar om samtalsledarträffar med ämnesdidaktiska föreläsningar, workshops om kollegialt lärande och handledning samt erfarenhetsutbyte handledare emellan.

Information och stöd

Information och stöd kommer fortlöpande att publiceras på Pedagog Stockholm och på vår Läslyftet-blogg. För frågor och mer information om Läslyftet kontakta:

Anna-Maija Norberg anna-maija.norberg@stockholm.se 08-508 33 678

Kristina Ansaldo kristina.ansaldo@​stockholm.se 08-508 33087

Birgitta Thorander birgitta.thorander@​stockholm.se 08 - 508 33 081

Senast uppdaterad 19 april 2017