Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats för lärare i alla ämnen

  •  

Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats för lärare i alla ämnen, förskollärare i förskoleklass och personal på skolbibliotek. Syftet är att öka elevernas läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Läslyftet startade 2015 och kommer att pågå fram till 2018. Det första läsåret vände sig Läslyftet till lärare i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan samt lärare och förskollärare i förskoleklass. Från hösten 2016 ingår även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Kollegialt lärande med handledare

Läslyftet bygger på kollegialt lärande, det vill säga att lärare lär av och med varandra. Skolverkets stödmaterial är indelat i moduler och finns tillgängligt på Läs- och skrivportalen. Fram till 2018 kommer fler moduler att tas fram.

Statsbidrag

Att delta i Läslyftet är frivilligt och skolor kan delta både med och utan statsbidrag. Skolverket ger statsbidrag för handledare som deltar i handledarutbildning på arbetstid. Under läsåret 2015-2016 hade Stockholms stad 27 handledare fördelade på 22 grundskolor. Under nuvarande läsår, 2016-2017, deltar åtta gymnasieskolor, tjugo grundskolor och Språkcentrum i Läslyftet med statsbidrag. Sammanlagt är det ett nittiotal  handledare som deltar i handledarutbildningen som FoU-enheten organiserar i samarbete med Skolverket. 

Läs- och skrivportalen

Allt material som Skolverket tar fram till stöd för det kollegiala lärandet i Läslyftet publiceras på Läs- och skrivportalen och är tillgängligt för alla. Portalen är uppbyggd enligt samma modell som Matematiklyftet med olika moduler. Hösten 2016 finns tretton moduler för grundskolan, två för särskolan och en modul för förskolan. För gymnasieskolan finns sex moduler och för gymnasiesärskolan en modul. Fler moduler är på gång för alla målgrupperna.

Var kan jag läsa mer?

Skolverkets webbsida finns information om Läslyftet. Kompletterande information om vad som sker i Stockholms stad kommer fortlöpande att publiceras på Pedagog Stockholm och Läslyftet-bloggen. På Twitter använder vi #laslyftetsthlm som tagg.

Senaste nytt på Läslyftet-bloggen

Information, inspiration och idéer kring arbetet med Läslyftet i Stockholms stads skolor.

Senast uppdaterad 22 juni 2017