Läslyftet utvecklar modersmålsundervisningen

  •  

Läslyftet Modersmål

Hittills har omkring 100 av Språkcentrums 450 modersmålslärare tagit del av Läslyftet.
– Det har förändrat hur vi pratar om vår undervisning, säger Katja Sandholm, modersmålslärare i tyska och handledare i Läslyftet.

Under förra läsåret tog omkring 100 modersmålslärare på Språkcentrum del av modulen Samtal om text. Det här läsåret har Språkcentrum fått statsbidrag för fyra handledare som går handledarutbildningen. Katja Sandholm leder en grupp modersmålslärare i modulen Läsa och skriva i alla ämnen.

– Vi har förändrat hur vi pratar om vår undervisning. Nu är det tillåtet att saker kan gå fel och vi funderar tillsammans på vilka slutsatser vi kan dra av det inför den fortsatta undervisningen. Vi har också börjat auskultera i varandras klassrum, säger Katja Sandholm LÄRA.

Förändringen märks också i undervisningen, eftersom en del i Läslyftet är att prova och utvärdera olika sätt att arbeta. Katja Sandholm berättar om när lärarna i hennes grupp använde en skrivmall där eleverna fyllde i start, hinder, lösning och mål för sin berättelse.

– Hela lärargruppen blev så glad och berättade att elever som brukade ha svårt att formulera sig kom på idéer och kunde skriva fantastiska grejer. Man fick nästan gåshud!

Maria García är en av nio biträdande enhetschefer på Språkcentrum, en roll som närmast liknar den biträdande rektorn på en skola.

– Det främsta målet med Läslyftet var att lärarna skulle diskutera pedagogik med varandra och dela sina erfarenheter på ett mer strukturerat sätt. I det avseendet har vi lyckats. I nästa led kommer eleverna och vi hoppas att det ska påverka deras resultat.

För Katja Sandholm har den största vinsten med Läslyftet varit att systematiskt och gemensamt planera, utvärdera och följa upp undervisningen med utgångspunkt i vetenskapliga texter och i relation till den samlade beprövade erfarenheten i gruppen.

– Det har verkligen främjat det didaktiska samtalet på våra möten. Vi har läst och testat jättemycket och min undervisning påverkas av det varje dag, säger hon.

Text: Annelie Drewsen
Foto: Elisabeth Ubbe

Senast uppdaterad 11 maj 2017