På Mariaskolan är Läslyftet redan igång

  •  

Carina Thorsson och Stefan Jeppsson på Mariaskolan är väldigt nöjda med Läslyftets utprovningomgång. Foto: Annelie DrewsenCarina Thorsson och Stefan Jeppsson på Mariaskolan är väldigt nöjda med Läslyftets utprovningomgång. Foto: Annelie Drewsen

 – Läslyftet är en av de bästa satsningarna som gjorts sedan jag blev lärare. Det säger Carina Thorsson, förstelärare på Mariaskolan på Södermalm. Tillsammans med kollegan Stefan Jeppsson var hon med i utprovningsomgången av Läslyftet och handledde sina kollegor i att tala om text.

Stefan Jeppsson och Carina Thorsson är båda lärare i svenska och SO samt förstelärare i läsutveckling respektive språkutveckling på Mariaskolan på Södermalm. Tillsammans med ett 40-tal andra lärare från hela landet deltog de i utprovningsomgången av Läslyftet.

Handledarutbildning

Våren 2014 åkte de till Malmö för att påbörja en handledarutbildning som skulle sträcka sig över hela läsåret. Totalt har det varit fyra träffar på två dagar vardera, där föreläsningar med bland andra Gunilla Molloy och Barbro Westlund har varvats med diskussioner i mindre grupper.
– Vi har fått träna handledningsteknik, prata om problem och tankar och bolla funderingar i gruppen, berättar Carina Thorsson.

Mellan träffarna i Malmö har Stefan Jeppsson och Carina Thorsson handlett sina kollegor på Mariaskolan i ”Samtal om text”, en av modulerna i Läslyftet. De har haft 10 procent vardera i sina tjänster och på den tiden handlett var sin grupp om sju–åtta lärare. Varje vecka har de haft 90 minuters schemalagd tid till handledningen, samt tid för gemensam planering.
– Vi har haft det på konferenstid. Det är viktigt att det inte ska klämmas in eller läggas på någon annanstans och det måste vara regelbundet, säger Carina Thorsson.
– Det är en helig stund, utan mobiler och fika. När man väl accepterar det är det stora flertalet väldigt nöjda. Många säger att det är det bästa vi gjort, säger Stefan Jeppsson.

Att arbeta med en modul

Läslyftet är uppbyggt i olika moduler och allt material finns på Läs- och skrivportalen. Varje modul består av åtta moment, som är uppdelade i fyra delar vardera. Först läser alla en text hemma, sedan träffas man och diskuterar texten. Därefter genomför man en lektion och träffas sedan för att samtala med kollegorna om lektionen. På Mariaskolan bestämde handledarna att grupperna skulle vara blandade, med lärare som undervisade i olika ämnen och årskurser.
– Målet har varit att vi ska få ett gemensamt språk på skolan för att prata om texter. Det handlar inte om eleverna ålder. Vi har haft en väldig blandning av lärare, mest i svenska och SO, men också svenska som andraspråk, moderna språk, bild och vår bibliotekarie, säger Carina Thorsson.

Tempot har varit högt, för både handledarna och de lärare som deltagit. Ibland har det varit svårt för lärarna att få in moment från modulen i sin undervisning.
– Det är lättast i svenska men svårare i andra ämnen som tyska eller bild. Vissa tillfällen går det inte, men då har vi valt att de lärarna är med och diskuterar de andras lektioner. Det blev en bra lösning och de lärarna har ändå hittat modeller som de själva inte trodde var möjliga. Det gäller att våga testa och utmana sig själv, säger Carina Thorsson.

Stefan Jeppsson tycker att det går att se effekter av Läslyftet bland de elever som arbetat med textsamtal.
– De har också fått ett annat språk, inte bara vi. De använder sig av begrepp som att något är under ytan istället för mellan raderna. På det nationella provet i årskurs 6 använde några av eleverna en modell som kallas berättaransiktet för att skriva egna texter.

Att handleda kollegor

Handledarnas roll är att leda samtalet med kollegorna, inte att vara expert och komma med rätt svar. Det har Stefan Jeppsson och Carina Thorsson varit tydliga med från början.
– Vi samlade alla och gick igenom våra roller, att vi ska leda samtalen. Ofta har det handlat om att styra tillbaka samtalet till ämnet när det hamnar på ett sidospår, säger Carina Thorsson.

Att leda sina kollegor kan ändå vara en utmaning.
– Det var pirrigt i början, både som handledare och förstelärare, säger Stefan Jeppsson.

Inför nästa läsår kommer Mariaskolan att arbeta vidare med Läslyftet. Det blir utan statsbidrag, vilket gör att tempot kan bli lite lugnare.
– Vi kommer att välja en modul och köra i ett lugnare tempo, med längre mellanrum mellan träffarna. Vi vill hålla igång det här arbetet och kommer att vara samma grupp, plus några till, säger Carina Thorsson. Dessutom finns tankar om att bygga ut arbetet, till exempel genom att vara med på varandras lektioner i någon form av lesson study.

Annelie Drewsen

Råd till andra skolor

Stefan Jeppsson och Carina Thorssons råd de skolor som deltar Läslyftet:

  • Rektorns roll är viktig. Visa på hur viktigt Läslyftet är för hela skolan! Avsätt tid på schemat för handledledning. 90 minuter i veckan har fungerat bra.
  • Om det är två handledare, se till att lägga schemat så att de får gemensam planeringstid.
  • Handledaren måste fundera över grupperna och hur de ska se ut.
  • Skolledningen bör tillsammans med handledaren tänka över vad målet är.
  • Välj modul utifrån målet. Om målet är att hela skolan ska ha ett gemensamt språk är det en bred modul, men det finns även moduler inriktade på SO eller NO.

 

 

Senast uppdaterad 27 april 2015