Sätraskolans strategiska läsare

  •  

Malin Jonsson och Malin Gonzalez på Sätraskolan.Malin Jonsson och Malin Gonzalez på Sätraskolan.

Under våren startar satsningen ”En Läsande klass”, som ska sprida litteratur och undervisningsidéer om läsning till lärare i hela landet. Tre av lärarna som bidragit till lärarhandledningen arbetar på Sätraskolan.

– När hela klassen är helt fokuserad eller när en barriär överskrids och någon når en ny nivå i sin läsning, då kan tårarna komma, berättar läraren Malin Gonzalez.

– Ja, plötsligt händer det, fyller kollegan Malin Jonsson i.

De är två av Sätraskolans tre Malin med siktet inne på ökad läslust och lässkicklighet genom läsförståelsestrategier. Något som har uppmärksammats av såväl andra skolor som av olika medier.

Texter med lokal anknytning

Strax före klockan åtta är en pingismatch redan igång och i trappan upp till femmornas svensklektion sitter eleverna och väntar. Läraren Malin Jonsson låter handen vila på en axel och meddelar att det är dags.

Och så är lektionen igång fylld av fokus, struktur, diskussioner och inte minst av lust. Klassen ska läsa en artikel från lokaltidningen om två pojkar som räddat en kvinna ur det kalla vattnet. Texten är vald för att den handlar om en nuvarande och en tidigare elev på skolan – Malin Jonsson vill gärna lyfta in det som händer i Sätra i undervisningen.

– Är ni redo? frågar hon.

Fem figurer representerar strategierna

Åtskilliga händer viftar i 5A:s klassrum. Jodå, alla är redo och repeterar de fem lässtrategiernas innehåll:

  • spågumman förutsäger vad som kommer att hända i texten,
  • detektiven utreder oklarheter och stannar upp vid ord och uttryck som behöver redas ut,
  • reportern ställer frågor,
  • cowboyen fångar in det viktigaste med sin lasso och
  • konstnären hjälper läsaren att se inre bilder under läsningen.

Malin Jonsson och hennes kolleger har arbetat med lässtrategier i fem år.

– Vi tycker oss se resultat. Både i jämförelse med andra skolor i Stockholms stad och i vår egen bedömning. Det har dessutom väckt elevernas och vår egen läslust och gett dem och oss en ökad acceptans för olika sätt att tänka. I grunden är läsförståelse en demokratifråga.

Läs hela artikeln i nya LÄRA Stockholm nr 2 2014.

Monika Sidén
monika.siden@stockholm.se

Adressen till En läsande klass är www.enlasandeklass.se

Senast uppdaterad 8 april 2014