Språk och samarbete i snickeriet

  •  

På Kennet Gonzalez lektioner på Enskede gårds gymnasium lär sig unga människor att snickra samtidigt som deras språkkunskaper, samarbetsförmåga och självkänsla växer. På Kennet Gonzalez lektioner på Enskede gårds gymnasium lär sig unga människor att snickra samtidigt som deras språkkunskaper, samarbetsförmåga och självkänsla växer. Foto: Robert Blombäck

Läraren Kennet Gonzalez har tagit in verktyg från formativ bedömning och språkinriktad undervisning i snickeriet. Under hans lektioner på Enskede gårds gymnasium lär sig unga människor att snickra samtidigt som deras språkkunskaper, samarbetsförmåga och självkänsla växer.

Snickerilärare Kennet Gonzalez undervisar elever som läser språkintroduktion med yrkesinriktning. De studerar svenska som andraspråk på grundskolenivå samtidigt som de följer gymnasieskolans kurser i hantverk och finsnickeri.

I snickeriet tillverkar gruppen utemöbler i en produktionslinje. Precis som i ett riktigt snickeri gör de en serie produkter tillsammans. Resultatet är att eleverna får en överblick över hela processen, eftersom de varit med och prövat olika moment och samtidigt sett hur kamraterna arbetar. Kunskaperna använder de sedan i ett individuellt arbete på samma tema.

– Vi arbetar gemensamt, fyller på kunskap och sedan får eleverna skapa själva. Då kan jag på ett bättre sätt ge individuell återkoppling och stöttning.

Tidigare arbetade Kennet Gonzalez mer traditionellt, men efter en kompletterande pedagogisk utbildning på Lärarhögskolan lade han om sin undervisning helt.

– Jag kopplade ihop det jag hade lärt mig om lärande och återkoppling och tänkte att vi ska göra en produktionslinje, för det är så det fungerar i verkligheten. Man står inte och gör en möbel från början till slut, utan är en del i ett sammanhang.

Kennet Gonzalez märkte även att elevernas språk inte utvecklades lika snabbt som andra färdigheter i snickeriet. Kollegan Emmy-Linda Svensson, förstelärare i svenska som andraspråk, blev ett viktigt bollplank. De började observera varandras lektioner och diskutera vilka språkliga utmaningar eleverna ställdes för i snickeriet.

Numera lyfter Kennet Gonzalez hela tiden fram språket i ämnet.

– Hur kan vi säga det på snickarspråk? frågar Kennet Gonzalez när eleverna samlas för att reflektera över dagens pass.

De letar efter namnet på en maskin.

– Sågar?

– Sågar den?

– Nej, den fräser.

– Just det, ni har fräst tappar. Maskinen heter tappfräsmaskin. Vi skulle kunna säga att vi har arbetat i snickeriet, eller så säger vi att vi har fräst benen till stolen i CNC-fräsen. Ser ni skillnaden?

Att skifta fokus i undervisningen har även påverkat hans identitet som lärare.

– Jag är inte yrkeslärare. Jag är lärare. Det handlar inte bara om att lära dem snickra. Som lärare har man ett större ansvarsområde. Jag ska förbereda dem för arbetslivet där språket är en stor del.

Annelie Drewsen

Läs mer i blädderbara Lära. 

Senast uppdaterad 13 oktober 2015